• Startdatum:
 • 9 november 2017
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 12

Spoedzorg in gevaar door toenemend aantal ouderen  (NOS, 21 juni 2017). Financiële belangen belemmeren concentratie spoedzorg (Zorgvisie, 16 februari 2017). Lange wachttijd, verkeerd advies: spoedzorg laat te wensen over (RTL, 10 februari 2017).
 
De huidige spoedzorg barst uit haar voegen, kwaliteit staat onder druk en de maatschappelijke discussie over goed bereikbare spoedzorg laait steeds verder op.
Kunnen de bestaande structuren behouden en veranderd worden? Of vraagt toekomstbestendige spoedzorg een geheel andere benadering en organisatiestructuur?
 
In deze praktische tweedaagse introductiecursus voor de kaderopleidingen Beleid en Beheer voor huisartsen (BBH) en Beleid, Management & Ontwikkeling voor Specialist Ouderengeneeskunde (BMO) maakt u kennis met thema’s rond bestuur, beleid en management.

Aan de hand van de huidige problematiek in de spoedzorg brengt u de omgeving in kaart, gaat u na wie de belangrijkste stakeholders zijn en werkt u, gebaseerd op uw visie, aan een mogelijke praktische oplossing.

Doelstelling

 1. De cursist kan een visie op spoedzorg formuleren
 2. De cursist is in staat een globale omgevingsanalyse uit te voeren
 3. De cursist kan de belangrijkste stakeholders rond spoedzorg benoemen.
 4. De cursist is gemotiveerd de tijdens de cursus opgedane kennis te implementeren in het dagelijks handelen.

Donderdag 9 november 2017

08:30     Ontvangst en registratie

09:00     Introductie problematiek spoedzorg

Deze ochtend zullen we met elkaar ontwikkelingen tav Spoedzorg in de regio’s doornemen ahv meegebrachte relevante visiedocumenten en data van de stakeholders. Welke data uit de regio hebben we nodig voor een goede omgevingsanalyse en kunnen we komen tot een visie op toekomstbestendige spoedzorg.

12:30     Lunch

13:30     Symposium 'U1 voor de spoedzorg: een kans!' De tijd loopt

15:00     3-sprekers inclusief discussie

17:00     Netwerkdiscussie

17:45     Terugkoppeling

18:00     Borrel

19:30     Diner

                 

Vrijdag 10 november 2017

08:30     Kwaliteit en interpretatie van data (IQ healthcare)

08:30     Kan Big Data ons helpen (Pacmed)

12:30     Lunch

13:30     Uitwerking potentiele oplossingen regionale problematiek spoedzorg

16:30     Vervolg afspraken (videoconferencing januari over uitwisseling en vragen bij projecten)

17:00     Einde introductietweedaagse

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492
Prijs (inclusief overnachting, diner, ontbijt en tweemaal lunch) € 595,00