• Startdatum:
  • 28 juni 2017
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:

Doel
Arts-assistenten vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en de begeleiding van co-assistenten. Tot voor kort vervulden veel arts-assistenten die rol zonder dat daar enigerlei vorm van professionalisering aan voorafging. Inmiddels is er op landelijk niveau in het kader van de herziening van de vervolgopleidingen een nadrukkelijker plaats toegekend aan het ontwikkelen van onderwijscompetenties. Op niveau van de Leidse Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) geldt bovendien dat de Raad van Bestuur van het LUMC begin 2006 een notitie heeft geaccordeerd waarin het belang van een Opleidingscontinuüm voor de rol van klinisch docent wordt bepleit. Het aanbieden van de cursus Teach the Clinical Teachers (ook wel Klinische Onderwijskunde genoemd) maakt daar onderdeel van uit. In de cursus wordt de theorie en praktijk van modern kleinschalig klinisch onderwijs besproken en beoefend. Alle assistenten-in-opleiding in het LUMC en in de geaffilieerde instellingen kunnen kosteloos aan deze cursus deelnemen.

Wat levert deelname u op?
- Een 'update' van principes bij het leren van volwassenen/professionals
- Praktische tips voor het geven van onderwijs aan co-assistenten
- Oefening in het geven van feedback en het beoordelen van co-assistenten
- Een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere arts-assistenten
- Voor alle duidelijkheid: de cursus is dus niet bedoeld om u te informeren over de opzet van het curriculum zelf.

Evaluatie
Hier zullen we gezamenlijk de belangrijkste leerdoelen van de dag inventariseren en ingaan op de vraag, wat u (verder) nodig heeft om de opgedane ideeën uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

Docenten
De cursus wordt begeleid door een duo, bestaand uit een ervaren clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een korte voordracht, vaardigheid of rol voorbereiden.

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen, bij voorkeur 2e jaars AIOS.

Toetsing
Specifieke toetsing vindt niet plaats bij deze cursus.

Cursuscommissie

  • mw. J. Bustraan, LUMC, DOO / OEC

08:45 Registratie  
09:00 Start programma
E.Y. Sarton
L.G. Rem
 
17:00 Einde programma
E.Y. Sarton
L.G. Rem
 
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden