Met ingang van 25 september 2021 zijn hotel- en vergaderlocaties verplicht de CoronaCheck-app in te zetten om u toegang te mogen verlenen. Dit betekent dat voor nascholingsbijeenkomsten op externe locaties (niet-LUMC) een geldig coronatoegangsbewijs getoond dient te worden.

U krijgt een geldig coronatoegangsbewijs als u:
• Volledig gevaccineerd bent;
• Een geldig herstelbewijs heeft;
• Een negatieve testuitslag (via Testen voor Toegang) van maximaal 24 uur oud heeft.*

Bij het gebruik van de CoronaCheck-app op (meerdaagse) evenementen is een testbewijs 24 uur geldig. Dit betekent dat indien u niet volledig gevaccineerd bent, u bij meerdaagse nascholingsbijeenkomsten elke 24 uur weer een nieuwe, negatieve testuitslag dient te tonen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Testen voor Toegang**.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nascholingsbijeenkomst die start na 25 september en u naar aanleiding van het toegangsbeleid besluit om uit te schrijven, ontvangt u een restitutie van het inschrijfgeld. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren via e-mail aan Boerhaavenascholing@lumc.nl. Wij zijn in geval van uitschrijving genoodzaakt €45 annuleringskosten in rekening te brengen.

Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk in de volgende situaties:

• U wenst naar aanleiding van het toegangsbeleid niet meer deel te nemen aan een cursus die reeds voor 25 september is gestart;
U het besluit neemt op of binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de startdatum; 
• U kunt geen geldig coronatoegangsbewijs voorleggen waardoor het personeel van de externe hotel- of vergaderlocatie u geen toegang tot de nascholingsbijeenkomst kan verlenen.

Deze bepalingen zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. de COVID maatregelen op de voet en zullen u via onze communicatielijnen blijven informeren.


*Een uitslag van een zelf-test wordt niet geaccepteerd.
**Heeft u ondanks een negatieve test klachten die passen bij het coronavirus of heeft u contact gehad met iemand die besmet is met Corona? Ga dan niet naar de nascholingsbijeenkomst en laat u testen bij de GGD. (zie ook de website van de rijksoverheid)