Communicatieve vaardigheden in de klinisch genetische praktijkVoertaal: Nederlands

Doelstelling

Aanleren en versterken van communicatieve vaardigheden die van belang zijn bij de erfelijkheidsadvisering, o.m. structureren van een adviesgesprek, meedelen van een onderzoeksuitslag, omgaan met emoties en aandacht geven aan non-verbale aspecten in de communicatie.

Gedetailleerde leerdoelen:
 • de student is bekend met (het belang van) het basis principe non-directief genetisch counselen
 • de student heeft zich de basis vaardigheden voor genetisch counselen eigen gemaakt
 • de student kan emoties van de adviesvrager herkennen en adequaat reageren op deze emoties
 • de student heeft inzicht in zijn/haar persoonlijke dynamiek in relatie tot de adviesvrager
 • de student is bekend met het begrip tegenoverdracht, kan tegenoverdrachtelijke ervaringen bij zichzelf herkennen en hanteren
 • de student heeft basale kennis van de familiedynamiek rond erfelijke aandoeningen
De cursus omvat drie dagen, twee dagen theoretisch en praktisch onderwijs en een terugkomdag. De cursus vangt aan op maandag  20 maart 2017 om 10.00 uur (deze dag heeft tevens een avondprogramma) 
De terugkomdag op 16 juni wordt ingevuld met door cursisten aangedragen casuïstiek.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Iedere deelnemer oefent in een rollenspelsituatie het voeren van adviesgesprekken.

Cursusmateriaal

Voorafgaand aan de cursus zal u de syllabus "Communicatie-vaardigheden in de klinische genetica” worden toegezonden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor assistenten in opleiding tot klinisch geneticus.

Cursuscommissie

 • prof. dr. Aad Tibben, LUMC, Klinische Genetica

Programma

Maandag 20 en dinsdag 21 maart met een terugkomdag op 16 juni.

In het programma staan onder meer de volgende onderwerpen centraal:

- theorie van gespreksvoering;
- het geven van feedback;
- het voeren van een explorerend gesprek;
- het voeren van een informatie- en adviesgesprek;
- het voeren van een uitslaggesprek;
- omgaan met emoties (agressie, angst, onzekerheid e.d.);
- non-verbale communicatie;
- gezins- en familiedynamiek;
- non-directief counselen.

De communicatieve vaardigheden die bij deze onderwerpen een rol spelen worden door middel van rollenspelen met professionele acteurs geoefend.

Voorafgaand aan het avondprogramma op maandag 20 maart is er een gezamenlijke borrel met aansluitend een diner.

Wij adviseren u een hotelkamer in Kasteel Oud-Poelgeest te bespreken vanwege het avondprogramma op 20 maart.Startdatum

20 maart 2017

Locatie

Kasteel Oud Poelgeest

Poelgeesterweg 1
2341 NM OEGSTGEEST

Organisator nascholing

Prijs

kosten deelname € 980,00  

Opties

 • Hotelovernachting
  • Hotelkamer inclusief ontbijt 20 maart 2017 € 107,00
  • Hotelkamer inclusief ontbijt 15 juni 2017 € 107,00

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.