GEZIN AAN ZET - Symposium ter gelegenheid van 60 jaar bestaan Curium-LUMC

12 november 2015

Curium - LUMC bestaat 60 jaar.

Dit lustrum vieren wij graag met u met het middagsymposium GEZIN AAN ZET.

Het GEZIN rondom een jongere met psychiatrische problematiek heeft bij Curium-LUMC een centrale rol in diagnostiek en behandeling.  U krijgt tijdens deze feestelijke middag bestaande en nieuwe initiatieven vanuit de klinische praktijk en academisch onderzoek omtrent het GEZIN gepresenteerd. Keysprekers zijn prof.dr. Theo Compernolle (Curium als systeem) en prof.dr. Judi Mesman (Ouderschap). 

Wij nodigen u van harte uit om deze middag bij te wonen. Meld u vast aan! 

Doelgroepen

Het lustrumsymposium is bestemd voor alle hulpverleners van kinderen en jeugdigen in de regio Leiden en omstreken, zoals psychiaters, klinisch psychologen, jeugdartsen, huisartsen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Ook is het symposium bestemd voor iedereen bij de overheid die zich bezig houdt met jeugdhulp.

Key sprekers

Judi Mesman is professor van “Diversiteit in Ouderschap” en Ontwikkeling. Zij ontving haar PhD aan de Erasmus Universiteit en deed een Post Doc aan het Centrum voor Kind en Familie Studies aan de Universiteit van Leiden. Hier heeft zij een onderzoeksprogramma gericht op de rol van cultuur en gender in de vroege ouder-kind interactie ontwikkeld.   

Theo Compernolle, neuropsychiater, onafhankelijke internationale consultant, executive (team)coach,  trainer en key-note speaker. Adjunct professor aan het CEDEP European Centre for Executive Development. Voormalig Kinder en Jeugdpsychiater, Suez Chair in Leadership and Personal Development aan de Solvay Business School, Adjunct Professor aan het INSEAD, Visiting Professor aan de Vlerick School voor Management en Professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

Cursuscommissie

 • mw. Dr. M. Kamphuis, Voorzitter AJN, Artsen Jeugd gezondheidszorg
 • mw. A. Lamers, Klinisch Psycholoog, Curium-LUMC, Ontwikkelingsstoornissen en A&D
 • prof.dr. Robert Vermeiren, Curium-LUMC

Programma

12 november 2015
14:30 Ontvangst en posterpresentaties
 
  Voorzitter F. Boer  
 
15:00 Opening door Robert Vermeiren en video Oudergroep Geweldloos Verzet
Robert Vermeiren
15:30 Stressbalans van kind, gezin en Ö.hulpverleners
T. Compernolle
16:00 Investeren in kinderen, begint bij investeren in ouders
J. Mesman
 
  REFLECTIEF PANEL
 

K.T. Stam, P. Kuijer, R. van Gelderen, M. Kamphuis
16:45 Geweldloos verzet: Medewerkers aan het woord
K. van Gink
17:00 Kinderen uit de knel
M.C. Snel
17:15 Eigen kracht conferenties
J.A. Koudstaal
17:30 Gezin aan zet, behandelaar schaakmat?
E. de Koning
17:45 MDFT! Alle domeinen, 1 therapeut
S. Miedema
18:00 Afsluiting door 2e kamerlid van het CDA
M.C.G. Keijzer
 
18:15 Borrel en Posterpresentaties
 

Accreditatie

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 3 punten
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 3,5 punten
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG) aangevraagd
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) aangevraagd
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) 3 punten
Registerplein 0,5 punten

Startdatum

12 november 2015

Locatie

LUMC gebouw 3
Collegezaal 6 (Burumazaal)
Hippocratespad 21
2333 ZD LEIDEN

Organisator nascholing

Prijs

Gratis deelname  

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.

Voorzitter

 • prof.dr. F. Boer, psychiater, AMC/UvA

Sprekers

 • Prof. T. Compernolle, Neuropsychiater, Vriije Universiteit Amsterdam
 • R. van Gelderen, Wethouder
 • K. van Gink, sociotherapeut, De Bascule
 • Dr. M. Kamphuis, Voorzitter AJN, Artsen Jeugd gezondheidszorg
 • mw. M.C.G. Keijzer, politica, CDA
 • Dr. E. de Koning, klinisch psycholoog, Curium-LUMC
 • J.A. Koudstaal, psychotherapeut, Curium-LUMC
 • P. Kuijer, Voorzitter cliŽntenraad, Curium LUMC
 • Prof. J. Mesman, Hoogleraar Diversiteit in Ouderschap, Universiteit Leiden
 • S. Miedema, MDFT therapeut, Curium-LUMC
 • Drs. M.C. Snel, klinisch psycholoog, Curium-LUMC
 • K.T. Stam, arts maatschappij en gezondheid, Rivierduinen