Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2011-2012 Symposium "Hechting en trauma"

9 februari 2012

Dagsymposia

9 februari 2012:   Hechting en trauma
10 februari 2012: Richtlijnen en de kinderpsychiatrie in de politiek

De Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie besteedt aandacht aan de volle breedte van het vak. Net als voorgaande jaren komen op alle bijeenkomsten actuele onderwerpen diepgaand aan de orde. Wetenschappelijke kennis van deze onderwerpen is overwegend klinisch relevant. Na afloop bent u op de hoogte van de state-of-the-art van het desbetreffende onderwerp.

Op de eerste symposiumdag (9 februari 2012) behandelen experts diverse aspecten van het onderwerp hechting en trauma, zoals de relatie tussen gegevens uit de genetica en hechting, de biologische aspecten van traumatische ervaringen en het voorkomen van traumatische ervaringen bij jeugdigen die verblijven in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Tijdens de tweede symposiumdag (10 februari 2012) komen richtlijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de actuele politieke ontwikkelingen aan bod. De ochtend wordt besteed aan bestaande richtlijnen en best practices, relevante aspecten gerelateerd aan ontwikkeling en aan implementatie en invoering van richtlijnen.

Het huidige kabinet heeft zich voorgenomen de zorg voor jeugd te hervormen en de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd, inclusief de jeugd-ggz en de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de gemeenten onder te brengen. Het wetsvoorstel tot stelselwijziging wordt eind 2012 bij de Tweede Kamer aangeboden. ’s Middags zullen vanuit de diverse disciplines binnen de jeugdzorg inhoudsdeskundigen hun visie geven op de stelselwijziging. De dag wordt afgesloten met een debat.

De jaarcyclus

Deze symposia zijn onderdeel van de Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2011-2012. Op 14 juni 2012 vindt er nog een middagsymposium plaats met als titel ‘Behandeling van ADHD (niet-medicamenteus)’.

Doelgroep

De symposia zijn voor kinder- en jeugdpsychiaters bedoeld, maar ook voor allied professionals zoals kinderartsen, jeugdartsen, psychologen en orthopedagogen.

Cursuscommissie

 • prof.dr. P.J. Hoekstra, Accare
 • Prof.dr. R.J.L. Lindauer, AMC/de Bascule, Centrum voor traumagerelateerde stoornissen bij kinderen en adolescenten
 • dr. P.F.A. de Nijs, Erasmus MC Sophia, Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • mw. Drs. M.A.W. Rinne-Albers, Curium-LUMC
 • mw. dr. P.F. Schothorst, UMC Utrecht, Afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • prof.dr. Robert Vermeiren, Curium-LUMC

Programma


De volgende onderdelen van de cyclus vinden plaats op:

10 februari 2012
- symposium: Richtlijnen en de kinderpsychiatrie in de politiek
14 juni 2012 - Behandeling van ADHD (niet-medicamenteus)

9 februari 2012
08:15 Ontvangst en registratie
09:00 Inleiding
R.J.L. Lindauer
 
  Voorzitter R.J.L. Lindauer  
 
09:10 Trauma, gehechtheid en de rol van genen
L.R.A. Alink
09:50 Gevolgen van stress tijdens de zwangerschap
A.C. Huizink
 
10:30 Koffiepauze
 
11:00 Biologische aspecten van trauma en behandeleffect
M.A.W. Rinne-Albers
J.B. Zantvoord
11:40 Juridische aspecten van de Meldcode Kindermishandeling
L. Janssen
 
12:20 Lunchpauze
 
 
  Voorzitter M.A.W. Rinne-Albers  
 
13:20 Opvang en behandeling na eenmalig seksueel trauma
I.A.E. Bicanic
14:00 Traumagerichte CGT versus EMDR
R. Beer
 
14:40 Theepauze
 
15:10 Trauma in Justitiële Jeugd Inrichtingen
A.A. Krabbendam
15:50 Systeemgerichte behandeling (inclusief de dader) bij kindermishandeling
L.M. Vogtländer
16:30 Afsluiting
M.A.W. Rinne-Albers

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 6 punten
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 6,5 punten
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 6 punten
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG) 9 punten

Startdatum

9 februari 2012

Locatie

Jaarbeurs
Beatrixgebouw, Congres- en vergadercentrum, 2e etage, zaal 215
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht

Organisator nascholing

 • F.P. (Fiona) Hortensius, Organisator Nascholing, e-mail

Prijs

Deelname 9 februari 2012 € 285,00  
Deelname 9 februari 2012, artsen in opleiding € 200,00  
Deelname 9 februari én 10 februari 2012 € 545,00  
Deelname 9 februari én 10 februari 2012, artsen in opleiding € 375,00  

Kortingstarief Artsen in opleiding

Arts-assistenten kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen dan € 200,-. Voor deelname aan twee symposia bedragen de kosten € 375,-. Om in aanmerking te komen voor dit kortingstarief dient een opleidersverklaring naar Boerhaave Nascholing te worden gestuurd.

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.

Sprekers

 • Prof. dr. L.R.A. Alink, psycholoog, Universiteit Leiden
 • R. Beer, psycholoog, De Bascule
 • I.A.E. Bicanic, , UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • prof.dr. P.J. Hoekstra, psychiater, Accare
 • prof.dr. A.C. Huizink, psycholoog, VU University Amsterdam
 • mr. L. Janssen, juridisch adviseur en opleider in (jeugd)zorg en welzijn
 • A.A. Krabbendam, psychiater, Curium-LUMC
 • Prof.dr. R.J.L. Lindauer, psychiater, AMC/de Bascule
 • dr. P.F.A. de Nijs, psychiater, Erasmus MC Sophia
 • Drs. M.A.W. Rinne-Albers, psychiater, Curium-LUMC
 • dr. P.F. Schothorst, psychiater, UMC Utrecht
 • prof.dr. Robert Vermeiren, psychiater, Curium-LUMC
 • L.M. Vogtländer, psychiater, De Waag
 • J.B. Zantvoord, onderzoeker, AMC