Nieuwe inzichten in complexe foetale ziekten

2 december 2013

De specialisten die zich inzetten voor de zieke foetus of neonaat hebben een dynamisch vak. Wetenschappelijk onderzoek en technische innovaties zorgen voor nieuwe mogelijkheden van diagnostiek, monitoring en behandeling. Voor twee complexe aandoeningen, de monochoriale tweeling en de foetus/neonaat met een ernstige hartafwijking, geven nieuwe inzichten kansen voor betere uitkomsten.

Leidse en internationale collega’s zullen de meest recente ontwikkelingen tonen en diepgaand met de deelnemers aan deze kleinschalige, intensieve en interactieve cursus bespreken, waarbij ook de controversen en dilemma’s niet geschuwd worden.

Om u inhoudelijk voor te kunnen bereiden wordt u voorafgaand aan de cursus een voortoets aangeboden, zodat op de cursusdag zelf de nadruk kan liggen op verdieping en interactieve discussie.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor kinderartsen, neonatologen, gynaecologen,echoscopisten perinatale centra, genetici en voor hen die voor deze specialismen in opleiding zijn.

Cursuscommissie

 • mw. dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC, Afdeling Verloskunde
 • dr. E. Lopriore, LUMC, Afdeling Kindergeneeskunde
 • prof. dr. D. Oepkes, LUMC, Afdeling Verloskunde

Programma

2 december 2013
08:45 Registratie en koffie
09:25 Opening
D. Oepkes
 
  Voorzitter D. Oepkes  
 
  COMPLEXE MONOCHORIALE TWEELINGEN
 
09:30 Twin Anemia Polycythemia Sequence, een nieuwe ziekte
E. Lopriore
10:00 Discussie
10:15 Acardiacus of Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence
F.J.C.M. Klumper
10:40 Discussie
 
10:50 Koffiepauze
 
11:10 Monochoriale tweeling met selectieve groeirestrictie
R.G.L. Devlieger
11:40 Discussie
11:55 Long-term follow-up van kinderen na gecompliceerde monochoriale zwangerschappen
J.M.M. van Klink
 
12:35 Lunch
 
 
  Voorzitter E. Lopriore  
 
  COMPLEXE FOETALE HARTAFWIJKINGEN
 
13:30 Betere detectie met nieuwe screeningsmethoden: prenataal
M.C. Haak
14:00 Discussie
14:10 Betere detectie met nieuwe screeningsmethoden: postnataal
A.B. te Pas
14:40 Discussie
 
14:50 Theepauze
 
15:10 Kinderhartchirurgie voor links hypoplastisch hart syndroom
N.A. Blom
15:40 Discussie
15:50 Foetale ballondilatatie bij ernstige aortastenose
D. Oepkes
16:30 Afsluiting
16:35 Aansluitend borrel

Accreditatie

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 6 punten
Vereniging Klinische Genetica Nederland 4 punten
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) 6 punten

Startdatum

2 december 2013

Locatie

LUMC gebouw 1
Collegezaal 5, route 558
Albinusdreef 2
LEIDEN

Organisator nascholing

 • W.C. (Ien) Stigter**, e-mail

Prijs

Kosten deelname € 325,00  
Kosten deelname artsen in opleiding € 195,00

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.

Sprekers

 • prof. dr. N.A. Blom, kinderarts, LUMC
 • prof.dr. R.G.L. Devlieger, gynaecoloog, UZ Leuven, BE
 • dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, gynaecoloog, LUMC
 • Drs. J.M.M. van Klink, wetenschappelijk onderzoeker, LUMC
 • F.J.C.M. Klumper, gynaecoloog, LUMC
 • dr. E. Lopriore, kinderarts-neonatoloog, LUMC
 • prof. dr. D. Oepkes, gynaecoloog, LUMC
 • dr. A.B. te Pas, neonatoloog, LUMC