Deelnemers gaven hem een hoge waardering voor zijn bijdrage aan de Boerhaave cursus 'A multidisciplinary approach to the diagnosis of bone tumours'.

"Het is een kleinschalige cursus en dat heeft als voordeel dat je makkelijk contact kan maken met de deelnemers. Ik verplaats me in de deelnemers, verdiep mij in wat zij willen horen. Ik stem mijn presentatie af op de toehoorders. Het is op maat lesgeven. Vaak is het niveau te hoog; dat het niveau te laag is dat hoor je zelden. Maak het niet te ingewikkeld.

Als je tijdens de presentatie contact houdt met de deelnemers kun je sturen op niveau en raak je de toehoorders niet kwijt. Interactief presenteren is het leukst om te doen en wordt het meest gewaardeerd. Voor een grote zaal zijn stemkastjes of de inzet van mobiele stem-apps prettig omdat je altijd antwoord krijgt; de toehoorders anoniem kunnen antwoorden. Op basis van de antwoorden kun je op maat een discussie met de zaal aangaan. Wat helpt is een duidelijk structuur te hebben: geef een inhoudsopgave en laat zien wat de doelen zijn van jouw presentatie. Het dwingt jezelf om het perspectief vast te houden. En je te houden aan de spreektijd.

Ik spreek uit eigen ervaring. Ik vertel over waar ik dagelijks mee bezig ben en verbind zo herkenbare casuïstiek uit de klinische praktijk aan de theorie."