prof.dr. F.R. Rosendaal

Top drie voor onderwijs

Isoleren

Al jaar en dag biedt afdeling Klinische Epidemiologie via Boerhaave Nascholing de hooggewaardeerde cursus Klinische Epidemiologie op Schiermonnikoog aan. De keuze voor het eiland is bewust. De doelgroep wordt geïsoleerd om zich zo goed mogelijk te kunnen focussen op het onderwerp: methoden van onderzoek. Het is vijf dagen lang hard werken van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Halverwege de week is daar dan de gelauwerde presentatie van Frits Rosendaal: Recapitulatie. De cursisten krijgen een samenvatting voorgeschoteld, waarbij de docent de belangrijkste begrippen voor hen in een sneltreinvaart op een rijtje zet. De cursisten mogen even achterover leunen, want de rest van de week moeten zij berekeningen en puzzeltjes maken tijdens de lesuren, waarbij het doel is ervoor te zorgen dat de vergaarde kennis beter beklijft.

Inleven

Frits Rosendaal kan zich goed inleven in wat de cursisten moeilijk vinden. Dat is vaak wat hij zelf ook moeilijk vond. Hij zorgt ervoor dat hij boven de stof staat en hij bedenkt zich allerlei lastige vragen. Hij vindt het belangrijk en leuk wat hij doet. Hij heeft goed contact met de cursisten. Hij houdt ze in de gaten tijdens de cursus, maar ook gedurende de hele week. De docenten helpen de deelnemers waar nodig of gewenst. Een week later is het examen. Voor wie wil.

Ironie

De cursus maakt deel uit van een groter geheel. Er vindt van tevoren een strenge selectie van de cursisten plaats . Dat betekent dat hij werkt met gemotiveerde mensen. 50 cursisten ziet hij als een maximum aantal deelnemers voor deze vorm van onderwijs. De cursus is uitontwikkeld. De docenten zijn goed voorbereid. Toch zorgt Frits Rosendaal er altijd voor dat het spannend blijft, ook voor hemzelf. Hij reageert tijdens de cursus op soms ironische wijze op de cursisten en hij is bereid te kijken naar nieuwe dingen. Hij beschouwt het leven en het lesgeven als een strijd tegen de verveling en citeert daarbij Pieter Reitsma. En dan zegt hij: “Ik ga zo meteen ook weer lesgeven.”