Eline Slagboom houdt van haar publiek Als jazz zangeres is zij gewend te improviseren en in te spelen op de behoefte van haar publiek. Dat doet ze ook bij haar lezingen. Achter de coulissen staat ze even bij zichzelf stil en ze realiseert zich dan wat ontzettend fijn het is dat al die mensen gekomen zijn om naar haar te luisteren en “dan houd ik al een beetje van hen”. Die liefde wordt vaak nog extra aangewakkerd door het publiek zelf. Zij ervaart alle deelnemers aan het IDEAL congres als zeer geïnteresseerd en vaak is zij verrast door de oprechte belangstelling voor het basale onderzoek dat zij doet. Het publiek bestaat uit een gemêleerd gezelschap van diermodelonderzoekers, humaan basaal onderzoekers, klinisch onderzoekers en clinici. Eline Slagboom heeft met haar lezing het doel die groepen allemaal te verbinden en te laten zien wat de relevantie is van de data die hun onderzoek heeft opgeleverd in het proces van veroudering. De lezing volgt een strak format en zij gebruikt de dakpanconstructie om alle doelgroepen tevreden te houden. Per onderwerp construeert zij een dakpan waarbij ze steeds dieper ingaat op dat onderwerp. Als er voldoende diepgang is bereikt, volgt de volgende dakpan. Dat geeft de toehoorders de mogelijkheid om op diverse punten in de lezing aan te haken. De manier waarop zij werkt, is interactief. Voorafgaand verdiept zij zich in de breinen van de doelgroepen en in wat hun mogelijke vragen en discussiepunten zijn bij het onderwerp. Zij reikt die aan in de dakpan om er vervolgens in de discussie achteraf met hen verder op in te gaan. Ze lokt vragen uit door zichzelf naar het randje te duwen met haar uitspraken. Ze prikkelt, zet verschillende petten op en spreekt de taal van de diverse doelgroepen. Tegelijkertijd is zij voortdurend alert op de signalen van het publiek. Ze ziet het als iets aanslaat of vraagtekens oproept. Soms zorgt dat ervoor dat ze zich niet houdt aan de tijd. Daarom werkt voor haar de dakpanconstructie zo goed. Ze weet dat ze in de structuur de deelnemers weer de gelegenheid geeft om iets later aan te haken. Ook al heeft ze een lezing vaker gegeven, ze besteedt altijd veel tijd aan de voorbereiding. Dat geeft haar de gelegenheid om tijdens haar optreden echt contact te maken.