Marcel Schouwenburg is docent bij de opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen N3). Hij zit zelf nog op de middelbare school als hij begint met lesgeven bij zijn duikvereniging.

Tijdens het lesgeven werkt hij toepassingsgericht en dat doet hij met veel plezier. Hij past de context van het lesprogramma zo aan dat de cursisten zelf aan de slag gaan. Hij laat hen kiezen en de deelnemers gaan vervolgens met een casus uit de praktijk aan het werk.

Hij is zo vertrouwd met de stof dat hij veel verscheidene projecten op verschillende niveaus kan monitoren. Deze manier van lesgeven bevalt hem goed. Stralingsonderwijs is waar zijn passie ligt. Hij vindt het heel interessant om te werken met projecten rechtstreeks uit de praktijk.

Deelnemers vinden het bijzonder prettig dat hij de tijd neemt om feedback te geven en op de vragen in te gaan. Hij werkt heel interactief. Zolang als hij bij de Technische Universiteit Delft, een van de samenwerkingspartners van het LUMC werkt, houdt hij zich bezig met onderwijs geven. Hij probeert het altijd weer een stukje beter te laten zijn en leert van de feedback van zijn cursisten.