De kracht van de heterogene interactie

“Hier heb ik mijn cursusdoel bereikt.”, is het gevoel dat deelnemers aan de cursus parasitologie hebben. Ze krijgen houvast, want alles is goed voorbereid en uitgewerkt. Tegelijkertijd vraagt de cursus ook om zelfwerkzaamheid. Ze krijgen het niet cadeau. Ze moeten zelf parasieten analyseren en benoemen, ook als het complexe of zeldzame aandoeningen betreft.. De instructies zijn gekaderd en de deelnemers werken hard aan hun opdrachten in duo’s: bij voorkeur wordt een Nederlandse cursist gekoppeld aan een buitenlandse deelnemer die verschilt in achtergrond of ervaring. Die leren van elkaar het meest. Eric Brienen zorgt ervoor dat het materiaal waar de cursisten mee aan de slag gaan onverminderd goed is.

Hij maakt deel uit van goed team van docenten dat werkt aan uitstekende voorbereiding. Iedereen is goed op elkaar ingespeeld. Er zijn geen doublures en gaten in het programma. De docenten zijn enthousiast, betrekken de deelnemers erbij, zodat ze zich gezien voelen. Ze spelen in op hun vragen en ze zijn flexibel in hun antwoorden, vanwege hun jarenlange ervaring. Ze benaderen de cursisten op een persoonlijke manier. Ze luisteren goed. Er is geen kloof tussen student en docent. De sfeer is goed en er ontstaat een vibe.

De eerste van de twee cursusweken is internationaal, dan zijn er naast de 10 Nederlandse deelnemers ook 10 buitenlandse cursisten. Hoewel het grootste deel arts is, hebben ze ieder net een iets andere achtergrond. En ook al komen ze praktisch allemaal uit West Europa, er is toch een cultuurverschil in de dagelijkse praktijk van de medische parasitologie. . En dat is juist de kracht van de groep. Door de interactieve manier van lesgeven worden al die kenmerken gekoppeld, benut en versterken zij elkaar. Voor docenten is de cursus parasitologie het hoogtepunt van het jaar. Activeren van het brein van de deelnemers is een belangrijk doel. En dat lukt met casussen op maat gemaakt die goed zijn voorbereid. De cursisten moeten het gevoel krijgen van: “Ik kan het!” Met zo’n hoeveelheid goed materiaal kun je tegemoet komen aan bijna alles wat de deelnemers willen weten en leren.