Als je tijdens een training aan trainer Beatrijs de Leede een vraag stelt, geeft ze direct antwoord, maar onthoudt ook die vraag en ze komt er als dat relevant is op een later moment in de cursus op terug. Dan koppelt zij het onderwerp op dat moment weer aan die vraag. Ook helpt zij cursisten om onderwijskundige theorieën op een heel praktisch niveau toe te passen. Doel is dat de cursist begrijpt wat je ermee kunt in de praktijk van het ziekenhuis. Ze beweegt mee met de cursisten, ze luistert goed, bevestigt en toont begrip. Goed luisteren, inleven in de praktijk van de cursist, dit vertalen naar leren en op het juiste moment de structuur van de training weer op pakken. Zelfs cursisten die de cursus als een verplichting zien/voelen, krijgt zij op die manier enthousiast. Juist die groep evalueert haar als een uitstekende trainer. Ze weet tijdens de training een omkering in hun gedrag te bewerkstelligen en dat wordt beloond.

De cursussen die Beatrijs de Leede geeft, zijn teach the teachercursussen. Daarin ben je als trainer rolmodel voor de opleiders die getraind worden. In de cursus aanpak is verwerkt dat je als trainer zelf didactisch gedrag laat zien (bijvoorbeeld feedback geven), en de methode of het model vervolgens toelicht. Daarbij zijn de cursisten vaak ook geïnteresseerd in de evidence bij de methode en pas dan gaan ze zelf aan de slag. Ze geeft de cursus als onderwijskundige samen met een clinicus en de twee docenten vullen elkaar aan en leggen de koppeling tussen onderwijskunde en gezondheidszorg.

Beatrijs de Leede heeft de cursus mede ontworpen en ontwikkeld. Ze houdt de cursussen ook up-to-date. Tijdens het geven van de cursus maken vooral verhalen van de deelnemers het altijd weer boeiend. Ze vindt het leuk als de cursisten, op hun eigen authentieke wijze actief aan de slag gaan met onderwerpen uit de cursus.. Ze gebruikt de opmerkingen uit de groep om haar doel te bereiken; ze laat cursisten op elkaar reageren en zorgt daarbij voor structuur en veiligheid. En als ze een paar weken of soms een paar jaar later merkt dat cursisten iets doen met wat ze van haar hebben geleerd, is ze is helemaal tevreden.