Voordrachten Leerlijn professional skills huisartsen

Hands on intervisie met praktische
Drs. A. Y. de Voogd is ervaringsdeskundige, coach, huisarts, heeft haar BKO, maar noemt zichzelf autodidact als het om onderwijs geven gaat. Zij vertaalt modellen naar casuïstieken van deelnemers. Ze beheerst de stof door en door en ze gaat het gesprek aan met de deelnemers tijdens de cursus. Ze weet hoe ze hen begeleidt. De leerlijn geeft zij samen met een collega-docent. Ze werken interactief en zoeken samen met de deelnemers naar wat daadwerkelijk helpt in de praktijk van de huisarts en ze vragen zich met hen af op welke manier zij de leerstof het meest adequaat kunnen aanbieden. Samen zoeken ze naar oplossingen voor de casussen waar de huisarts tegenaan loopt.

Arlette Voogd heeft als uitgangspunt dat een lastige casus eigenlijk een normale casus is. Iedereen heeft zo zijn onzekerheden. Dus het is logisch dat je twijfelt of je daarbij juist hebt gehandeld. Ze geeft deelnemers feedback en vraagt het ook en haar streven is dat iedereen blij naar huis gaat. Ze coacht hen laat hen een wezenlijke bijdrage leveren aan de les. Zo voelen ze zich gezien en gehoord. Zij leert zelf ook veel gedurende de cursus en daar maakt ze de deelnemers deelgenoot van. En als het te kwetsbaar wordt, rondt ze af en ze vangt als dat nodig is de deelnemers op na de les. Ze bouwt een relatie met hen op.

Tijdens de leerlijn hanteert altijd een heldere structuur met een duidelijke inleiding, kaders en doelstellingen en een adequate afsluiting. Het midden kan variëren. Deelnemers brengen heel gevarieerde casussen in, omdat zij zichzelf kwetsbaar durft op te stellen. Alles wat gezegd wordt blijft binnenskamers. En altijd haakt ze aan bij de context van de huisarts. Ze heeft veel onderwijs geschreven en gegeven en met onderwijskundigen samengewerkt. Ze begrijpt weerstand goed. Met de deelnemers analyseert ze waar die eigenlijk over gaat.