Wouter Kollen legt als opleider en kinderoncoloog verbinding tussen zorg en nascholing. Opleiden is mensenwerk. Hij helpt beginnende opleiders met enthousiasme en hart voor zijn vak . Hij benoemt daarbij sprekende voorbeelden uit de praktijk. Hij is blij dat hij de cursus samen doet met onderwijskundige Beatrijs de Leede, voor professionalering van medisch specialisten op dit vlak. De deelnemers herkennen zich in de voorbeelden en ervaren zijn aanpak als inspirerend. Hij vertelt over een kind alsof je het zelf ervaart. Zo raakt hij hen ook op de inhoud. Door te beschrijven wat hij heeft meegemaakt empowert hij anderen.

Een vraag tijdens de cursus is: hoe kun je als opleider individuele assistenten inspireren?

Zijn antwoord is door te luisteren, door oprecht en persoonlijk geïnteresseerd te zijn in de assistenten door mee te denken hoe de assistent individueel in zijn/haar kracht gezet kan worden. Deelnemers voelen zich bij hem gehoord. 

Wouter: ‘We willen allemaal graag dat aankomend kinderartsen goede kinderartsen worden. Interessanter dan voortdurend te beoordelen of ze wel goed genoeg zijn, is het coachen om hen te laten floreren’.

Hij probeert om de deelnemers niet in een model te schuiven. Hij probeert te helpen om te focussen. Hij geeft ruimte, moedigt aan en faciliteert verbinding. Sociale activiteiten, die de verbinding tussen staf en assistenten bevorderen, ondersteunen daarbij.

Hij neemt mensen mee in het verhaal, wat doen we nou als het niet lukt? We proberen de winst en de zorgen samen te delen. Met elkaar creëren we waarde. We empoweren elkaar om zelf de oplossingen voor onze uitdagingen te vinden. We vermijden verspillingen. We leiden mensen toepassingsgericht op. We benaderen gastvrij en persoonlijk. Kortom opleiden is meer dan een cursus alleen. Het is een levensfilosofie.