Voor Noëlle Kamminga is de op 30 augustus 2015 overleden neuroloog Oliver Sacks haar grote voorbeeld. Hij stelde, zijn patiënten echt centraal. In de cursus staan de deelnemers centraal. Noëlle, de grondlegger van het PPEP4ALL, geeft de cursus samen met Linda de Vries. Beiden voelen de deelnemersgroep goed aan en vanaf de start creëren zij een veilige omgeving waar de deelnemers zelf ook echt aan de slag moeten. De deelnemers, maar ook Linda en Noëlle maken gebruik van elkaars kennis en ervaring zodat iedereen van elkaar kan leren. Beiden spelen flexibel in op wat er in de groep gebeurt. Noëlle en Linda staan aan het beginpunt, de deelnemers zijn straks de ambassadeurs van het programma dat patiënten en partners- net als Oliver Sacks - werkelijk centraal stelt en als aanvulling op de medische behandeling de kwaliteit van leven verbetert.

Wat is PPEP4ALL?
Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) is een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger. Het is een aanvulling op de medische behandeling. De focus van PPEP4All ligt op mogelijkheden in plaats van beperkingen die ziekte met zich meebrengt, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner. Tijdens deze intensieve driedaagse cursus stomen Noëlle en Linda toekomstige trainers/begeleiders van dit psychosociaal begeleidingsprogramma voor patiënten met chronische aandoeningen en hun partners klaar die het zelfmanagement programma PPEP4All willen implementeren binnen hun setting.

“Sta achter het concept, sta boven de stof en sta naast de deelnemer”.
Beiden kennen elkaar vanuit hun studietijd en kunnen lezen en schrijven met elkaar. En zij geloven heilig in het programma. Noëlle als bedenker, vanuit onderzoek en ervaringen met het behandelen van patiënten en partners. Linda vanuit haar praktijk als bedrijfsarts, waar zij zowel patiënten als partners/mantelzorgers spreekt. Passie is hun drive. Jacqueline Bustraan, die samen met Noëlle de TT-cursus ontwikkelde, formuleerde het zo: “Sta achter het concept, sta boven de stof en sta naast de deelnemer”. En na drie dagen cursus staan de cùrsisten achter het concept, boven de stof en naast de patiënt en partner. Door zo te geloven in het programma en zo boven de stof te staan kunnen beide docenten goed met de groep feeling houden.

Voorbereiding en tips
Noëlle en Linda stellen de presentaties voor elke cursus bij met de laatste updates en proberen ook iedere keer iets nieuws in de cursus te brengen. Veel meer aan voorbereiding is er niet omdat zij de stof al zo goed kennen. Wel hebben beiden nog even contact met elkaar om de puntjes op de i te zetten. Als tips geven zij mee dat passie, rust en gedegen kennis belangrijk zijn. Maar wees ook je zelf voor de groep. Authenticiteit is belangrijk. En vooral ook doe voor wat je predikt: “Say what you do, do what you say. Prove it, improve it”.