Tijdens de cursus besteden Janneke Stalenhoef en Mark de Boer aandacht aan een veelvoorkomend klinisch probleem, namelijk allergie voor antibiotica. Voor artsen betekent een gemelde allergie een dilemma: gaat het daadwerkelijk om een allergie, en zo ja wat zijn dan de beste (en veilige) alternatieven? Zeker in de huidige tijd van toenemende resistentie is dit zeer relevant.  Bij de juiste benadering leidt tot beter gebruik van antibiotica. Omdat een uniforme aanpak ontbreekt, is in het LUMC door een interdisciplinaire werkgroep vanuit de antibioticacommissie een protocol voor het omgaan met antibiotica allergie ontwikkeld. Als er een nieuw handvat ontwikkeld is waarmee je echt de patiëntenzorg kunt verbeteren, volgt daaruit vanzelf een relevante cursus. De verschillende specialismen die met regelmaat antibiotica voorschrijven  hebben in de dagelijkse praktijk behoefte aan een dergelijke structurele aanpak. Daar spelen Mark en Janneke graag op in bij de nascholingscursus infectieziekten.

Na een evaluatie van het bestaande kennisniveau krijgen de deelnemers uitleg aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens wordt in interprofessionele groepjes nieuwe casuïstiek besproken. Daarna volgt een plenaire terugkoppeling waarbij de deelnemers laten zien wat ze met het geleerde doen. Mark legt graag alles tot op fundamenteel niveau uit. Er wordt echt iets geleerd en Janneke neemt de deelnemers stap voor stap mee in haar innemende manier van uitleggen. Op die manier komen zij met de deelnemers echt in een flow.

De startniveaus van de deelnemers zijn wisselend en de docenten vullen elkaar aan bij hun manier van werken. Inzichtelijk wordt wat de Nederlandse situatie is, hoe het LUMC-protocol eruit ziet en wat de antibioticacommissie zou adviseren. Inmiddels heeft de scholing een landelijke spin-off, veel andere academische en grote perifere ziekenhuizen hebben het protocol opgevraagd en zijn bezig met de implementatie. Er is tevens een subsidie voor aangevraagd. Ook zijn zij inmiddels enkele keren gevraagd om ook op andere landelijke fora presentaties over dit onderwerp te houden.

Nascholing geeft echt de mogelijkheid om iets uit te dragen.