De kracht van de cursus is de samenwerking tussen de clinicus en de onderwijskundige. De meerwaarde van de clinicus komt naar voren in de toepassing. De ervaren clinicus laat zien ‘dat het allemaal ook echt mogelijk is,’ ondanks mogelijke bezwaren van deelnemende clinici aan de cursus. En dr. Annemieke Middeldorp is zo’n ervaren clinicus. Ze is heel enthousiast over haar prachtige vak. Zij vindt het als gynaecoloog ook altijd maar weer een cadeautje om deelnemers iets te kunnen bijbrengen. Goed communiceren over ingewikkelde casussen is een belangrijke vaardigheid van een arts. Zij vindt het fijn om deelnemers juist daarmee te kunnen helpen. In de cursus geeft ze zelf veel ook voor haar soms lastige voorbeelden. Ze werkt daarbij interactief. Ze benoemt haar eigen ongemak, luistert naar feedback. Geeft stimulerende opmerkingen bij besprekingen van casussen van de deelnemers: ‘Goed dat je het toch hebt gedaan.’ Ze probeert voor te leven wat ze de deelnemers leert en stelt zichzelf daarbij ook vaak kwetsbaar op, want hoeveel ervaring ze ook heeft. Ze is zich van één ding heel sterk bewust als arts: ‘Je moet altijd op je qui vive blijven.’ Als het gaat om het spiegelen van gedrag, maar ook als het gaat om de voorbeeldfunctie die je altijd en overal neerzet.
Al heel vroeg in de opleiding Geneeskunde is Annemieke begonnen met lesgeven. Tegenwoordig krijgt ze echt een flow als ze ziet dat anderen iets leren, dat het kwartje valt. En nog leuker als ze daar ook zelfvertrouwen aan ontlenen. Zij heeft dan echt iets geboden. Ze is enthousiast, ze straalt anciënniteit uit, ze geeft structuur en ze legt uit wat deelnemers wel en niet kunnen verwachten tijdens de cursus. Ze lijkt een geboren docent, maar achter goed ontwikkelde talenten gaat altijd heel veel inzet, training en discipline schuil.