Ze geeft de cursus al een aantal jaren en vindt het altijd leuk om te doen. Ze waardeert de laagdrempelige interactie met huisartsen en SO’s en dat is geheel wederzijds. De deelnemers aan de cursus helpen zichzelf onder deskundige begeleiding over een drempel heen om weer in een gewricht te durven prikken. Ze werken in kleine groepjes en kunnen oefenen op een model. Ze doen het in de praktijk vaak te weinig om er echt bedreven in te blijven. Enrike van der Linden helpt hen om hun vertrouwen weer terug te krijgen in hun eigen handelen. Dat lukt en dat is grote winst.

Tijdens de cursus is ook alles aanwezig om op een goede manier aan de slag te gaan. De afdeling anatomie geeft volledige ondersteuning, er zijn modellen aanwezig om op te oefenen. Het is kleinschalig, stap voor stap worden de deelnemers in het proces meegenomen en vragen stellen mag. Net als fouten maken, geen probleem. Eerst doen de deelnemers het zoals ze denken dat het moet en vervolgens wordt de prikmethode hen stap voor stap aangeleerd.  Doel is wel dat ze aan het eind van de cursus het ook allemaal weer kunnen en durven: prikken in een schouder of knie.

Theorie en techniek worden ook uitgelegd. De leerdoelen zijn breder dan alleen het prikken. Je moet ook weten waarom, wanneer wel en vooral ook wanneer niet en wat de achtergronden daarbij zijn. Enrike gebruikt de aanwezige ervaring in de groep. Ze volgt, samen met haar orthopaedische en anatomie collega’s een vast stramien in de cursus. Daarbij is ze rustig, vriendelijk en toegankelijk.  De deelnemers krijgen aan het eind een stappenplan mee. En dan gaan ze aan de slag: de huisartsen en SO’s precies weer hoe en waar ze prikken kunnen.