• Startdatum:
 • 23 september 2024
 • Cursusduur:
 • 3 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

N.B. Indien het u niet lukt om te registreren of u heeft andere vragen, neem dan contact op met registratie-scholingPZ@amsterdamumc.nl

Over de Basisscholing Palliatieve Zorg
De basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’ is een praktijk- en actiegerichte scholing, met een sterke focus op casuïstiek. Zo leert u vaardigheden die u direct kunt toepassen in de praktijk.

De competenties die u hier leert – denk aan palliatief redeneren, communiceren en interprofessioneel samenwerken, komen ook van pas bij patiënten met orgaanfalen zoals COPD en hartfalen, en bij de patiënt met dementie of toenemende kwetsbaarheid.

Doelgroep
Alle verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg en nog geen scholing hebben gevolgd. 

Leerdoelen
Aan het eind van de scholing kunt u:

 • de palliatieve fase herkennen en markeren;
 • effectief omgaan met veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase (medicamenteus en niet-medicamenteus);
 • proactief zorg verlenen: structureel evalueren en bijstellen van de zorg in samenspraak met patiënt en naasten;
 • acteren op de behoefte van de patiënt en naasten m.b.t. een gesprek over het levenseinde;
 • de stervensfase identificeren en begeleiden;
 • nazorg verlenen: begeleiden van nabestaanden en doorverwijzen indien nodig.

Programma
Tijdens de scholing krijgt u toegang tot een interactieve online leeromgeving. Daar kunt u op uw eigen moment video’s bekijken, opdrachten maken en discussie opdrachten maken met uw collega’s.
Het programma is als volgt opgebouwd:

5 Weken à 2 uur per week E-learning Basiskennis palliatieve zorg
DAG 1 – 75 min Online Proactieve zorgplanning
DAG 2 – 75 min Online Palliatief redeneren & symptoom-management
DAG 3 – 1 dagdeel Fysiek Zingeving, communicatie en samenwerking

Interprofessioneel
Palliatieve zorg is een vorm van netwerkzorg waarbij samenwerking cruciaal is.
Het streven is om het programmaonderdeel ‘samenwerken’ binnen de Basisscholing Palliatieve Zorg, interprofessioneel op te zetten.

 

     
23 september 16:00 - 17:15  (DAG 1) Online Proactieve zorgplanning
30 september 16:00 - 17:15 (DAG 2 ) Online Palliatief redeneren & symptoom-management
7 oktober 09:00 - 16:30 (DAG 3 ) Fysiek Zingeving, communicatie en samenwerking
Y.M. van der Linden
Drs. E.G. Roelofs
Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent EPZ, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1

Kosten:
De scholing wordt u voor € 150 aangeboden vanuit het programma Scholing Palliatieve Zorg met behulp van financiering door KWF.

Annulering deelname:
Tot vier weken van te voren kunt u annuleren door een e-mail te sturen aan registratie-scholingPZ@amsterdamumc.nl. U krijgt dan het inschrijfbedrag terug minus €30,00 administratiekosten.
Binnen deze vier weken tot de eerste cursusdag bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Wij kunnen uw registratie bij annulering niet doorschuiven naar een andere datum. U dient zich dan opnieuw in te schrijven. Wel staat het u vrij om in overleg met het programma Scholing Palliatieve Zorg, zelf een vervangende deelnemer/collega aan te dragen.