• Startdatum:
  • 24 mei 2023
  • Cursusduur:
  • 3 dagdelen
  • Werkzaam als:
  • Discipline-overstijgend onderwijs OOR Leiden, AIOS

Inhoud cursus palliatieve zorg intergreren in reguliere zorg
Kom je wel eens in aanraking met patiënten die mogelijk niet meer kunnen genezen? Vraag je je af wat jouw rol is als arts als genezen niet meer mogelijk is? Volg dan deze discipline-overstijgende training Palliatieve Zorg. Hierin leer je wat palliatieve zorg is, hoe je kwalitatief goede palliatieve zorg kunt verlenen in de praktijk en hoe je de kwaliteit van leven van je patiënt en diens familie kunt optimaliseren.

Je volgt vijf weken lang een Small Private Online Course (van de samenwerkende Expertise Centra Palliatieve Zorg en stichting e-Infuse) met daaraan gekoppeld drie dagdelen fysiek onderwijs. In de SPOC leer je meer over markeren van de palliatieve fase, samenwerking, optimalisering symptoommanagement, proactieve zorgplanning, en diversiteit en cultuursensitiviteit. Je leert tijdens het fysieke onderwijs in een multidisciplinaire groep van 20 AIOS van en met elkaar over palliatieve zorg. Ook ga je op je eigen afdeling met je eigen collega’s aan de slag met hoe jullie kwalitatief goede palliatieve zorg kunnen leveren. De laatste onderwijsbijeenkomst is gewijd aan interprofessioneel samenwerken en is daarom gezamenlijk met AIOS huisartsgeneeskunde en AIOS specialist ouderengeneeskunde.

Deelname aan deze blended cursus zorgt ervoor dat je je bekwaamt in het leveren van palliatieve zorg en in omgaan met cultuursensitieve problematiek. Ook word je een betere communicator, doordat je handvatten krijgt om de juiste woorden te vinden. Tips & tricks in de palliatieve zorg, ze bestaan!

Cursusdata
Woensdag 24 mei 2023, 14.30-17.00 uur
Woensdag 14 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Woensdag 28 juni 2023, 13.30-17.00 uur

Cursuscommissie
mw. dr. Y.M. van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg, LUMC, Afdeling Radiotherapie
mw. Drs. E.G. Roelofs, huisarts

Doelgroep
Aios voor elk medisch specialisme uit de Leidse OOR regio.

Mochten de cursussen allemaal volgeboekt zijn of u bent verhinderd, stel dan uw vraag over de volgende cursus, email.

  Dag 1: 24 mei 2023 - LUMC - gebouw 3 - V3-40
14:30 Inleiding & symptoommanagement
Yvette van der Linden en Els Roelofs
15:15 Palliatief Triviant
16:15 Uitleg & vragenmoment
17:00 Einde dag 1
  Dag 2: 14 juni 2023 - LUMC - gebouw 3 - V3-40
13:30 Introductie & geestelijke verzorging
Yvette van der Linden, Els Roelofs, Anna van Gessel en Marike Lub
14:30 Communicatie
17:00 Einde dag 2
  Dag 3: 28 juni 2023 - LUMC - gebouw 3 - V3-40
13:30 De interdisciplinaire middag
Yvette van der Linden, Carla Juffermans en Hermien Goderie
17:00 Einde dag 3
Drs. F.A. van Gessel
Geestelijk verzorger, LUMC
Drs. ir. H.W. Goderie-Plomp
Specialist Ouderengeneeskunde, De Zellingen
Drs. C.C.M. Juffermans
Prof. dr. Y.M. van der Linden
Radiotherapeut-oncoloog / hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ), LUMC
Drs. M.M.H. Lub
Klinisch psycholoog, HMC Bronovo
Drs. E.G. Roelofs
Kaderhuisarts palliatieve zorg, consulent EPZ, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, Leiden
Kortingstarief aios uit Leidse OOR € 0,-
Deelname aios niet-Leidse OOR  € 550,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden Boerhaave Nascholing voor annuleringsvoorwaarden). Bij niet tijdig afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider.