• Startdatum:
  • 8 februari 2023
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist

Deze cursus is helaas geannuleerd en deelnemers zijn hierover geinformeerd. Deze cursus wordt opnieuw ingepland in het najaar 2023, houdt onze website in de gaten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als medische zorgprofessional zijn we getraind om oplossingsgericht te denken hoe we een ander kunnen helpen. We neigen er echter naar om een blinde vlek voor onszelf te hebben als het gaat om het herkennen van en omgaan met emoties als onmacht, angst en verdriet. 

Het kan daarbij zijn dat we ons niet veilig genoeg voelen op de werkvloer om onze kwetsbaarheid te tonen. Dan is het de werkcultuur die ons belemmert om ruimte te geven aan deze gevoelens. Je werk als medisch professional zou een plek moeten zijn van professionele groei en persoonlijke ontwikkeling. Zijn er momenten van twijfel en onzekerheid waarbij je je afvraagt “hoe los ik dit op zonder mezelf te verliezen?” of “wat zullen ze van me denken?” dan is het goed om een moment stil te staan bij de vragen “hoe verhoud ik me tot mijn werk? en “Wat doet het werk met mij?”.
 
In onze training staan we stil bij zaken die gaan over de ruimte die een medisch zorgprofessional heeft of creëert op het werk. Hoe ga je om met een lastige situatie op het werk? Welke invloed heb je zelf op de cultuur in een groep? En hoe is die werkcultuur eigenlijk: open of oordelend? Deze zaken komen aan bod. Ook niet LUMC'ers kunnen zich voor deze cursus inschrijven.

* Just culture is een manier van het omgaan met elkaar èn met fouten die zijn oorsprong vindt in de luchtvaart.  Just culture is een omgeving waarin het uitgangspunt is dat iedereen fouten maakt en dat fouten er zijn om van te leren (en niet om bestraft te worden).

08:30 Ontvangst en registratie 
09:00 Just Culture: wat betekent dat, hoe werkt het in het LUMC, ervaringen tot nu toe
Jaap Hamming
10:45 Glasl, de dynamiek van escalatie
Ineke Booij
12:15 Conclusies van de ochtend
12:30 Lunch
13:30 Introductie, ervaringsverhalen Peer Support, discussie
Peer support - team
15:00 Gesprekstechnieken Harvard-methode
Ineke Booij
16:45 Evaluatie en afsluiting
17:00 Einde
Drs. S.E. Booij
S.E. Booij consultancy
prof.dr. J.F. Hamming
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
Intensivist, LUMC
LUMC
,

Locatie: LUMC
Gebouw 3
Zaal V4 - 18/22
Route en parkeren

Deelname € 370,-