• Startdatum:
 • 26 september 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 4

Een kijkje in de keuken van het HollandPTC

In deze Boerhaave cursus over protonentherapie leert u wanneer protonentherapie mogelijk een optie is bij uw patiënt. De werking, de verschillen en voor- en nadelen vergeleken met fotonentherapie en de selectiecriteria voor patiënten komen aan bod. Naast deze algemenere informatie over protonentherapie krijgt u een rondleiding in HollandPTC en zullen er een verdiepende workshops over protonentherapie worden gegeven. In samenwerking met Boerhaave Nascholing is vanuit het LUMC hierover een Blended cursus protonentherapie ontwikkeld.

De cursus bestaat uit een online voorbereiding (e-learning), waarin u vooral algemene kennis opdoet over protonentherapie, en een face-to-face-bijeenkomst voor verdere verdieping. De voorbereiding bestaat uit drie modules bestaande uit video’s, animaties en teksten met interactieve vragen. U kunt kiezen uit:

 1. Mammacarcinoom en mediastinaal gelegen tumoren
 2. Long- en oesophaguscarcinoom
 3. Hoofd-hals tumoren
 4. Neurologische tumoren en chordomen

Tijdens de fysieke cursus leert u hoe u deze materie kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Na afloop van deze cursus begrijpt u welke afwegingen meespelen bij de keuze voor conventionele radiotherapie en bestraling met protonen. Daarnaast kunt u de mogelijkheden en onmogelijkheden van protonentherapie benoemen en de daarbij horende patiënten selectie toepassen. Tot slot kunt u als behandelend specialist patiënten in een vroeg stadium adequaat informeren.

Leerdoelen

 • In grote lijnen de werking van fotonen- en protonentherapie uitleggen.
 • De voor- en nadelen van fotonen- en protonentherapie benoemen.
 • De verschillen tussen fotonen- en protonentherapie benoemen.
 • De verschillen benoemen tussen standaard en model-based indicaties.
 • U kent de criteria voor patiënte selectie voor protonentherapie bij mammacarcinoom.
 • De patiënt uitleggen hoe het verwijsproces verloopt richting protonentherapie.
 • De patiënten globaal informeren over de diverse mogelijkheden van bestraling.
 • Aangeven wat de mogelijke consequenties zijn voor de behandeling van een patiënt wanneer protonentherapie geïndiceerd is, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalkeuze bij operaties.

Doelgroepen
Deze cursus is voornamelijk bestemd voor chirurgen, verpleegkundig specialisten en oncologen met aandachtsgebied mammacarcinoom, en voor hen die voor één van deze specialismen in opleiding zijn. Andere zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met mammacarcinoom worden ook uitgenodigd om deel te nemen.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij: ABAN, verwacht 4 punten.
(Voorbereiding d.m.v. e-learning verplicht).

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door: 

 • Drs. R.G. Moeri-Schimmel, Radiotherapeut-oncoloog, LUMC
 • Drs. R.T.T. Bartels, Radiotherapeut-oncoloog, HollandPTC

CONCEPT PROGRAMMA

18:00  Registratie en ontvangst met buffet
18:30 Algemene inleiding: van fotonen naar protonen
Prof. dr. M. van Vulpen
19:00 Rondleiding HollandPTC
19:30 Pauze
20:00 Interactieve sessies over protonenbestraling
 1. Mammacarcinoom en mediastinaal gelegen tumoren
 2. Long- en oesophaguscarcinoom 
 3. Hoofd-hals tumoren 
 4. Neurologische tumoren en chordomen 
21:00 De nieuwste ontwikkelingen in protonentherapie
Drs. R.T.T. Bartels
21:30 Einde programma

 

 

 

 

Dr. P.A.C. Bakker
R.T.T. Bartels
Dr. S.C.J. Bosma
Drs. R.G. Moeri-Schimmel
M. van Vulpen
Holland PTC
Huismansingel 4, 2629 JH Delft
088 501 1100

Inschrijfkosten worden nader gepubliceerd.