• Startdatum:
 • 7 juli 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Dwang is een aandoening die doorheen vele aandoeningen strekt, en erg ingrijpend kan zijn. Professionals worstelen ermee omdat het niet eenvoudig is vast te stellen en moeilijk te behandelen.

In deze nascholing komen experts aan bod die wetenschappelijke inzichten, en praktijk- en ervaringskennis op een unieke wijze weten te combineren. De eerste spreker, kinder- en jeugdpsychiater Chaim Huijser, is professional en onderzoeker. De tweede, kinder- en jeugdpsychiaer Menno Oosterhoff, is professional en schrijver van onder meer het boek Vals Alarm. Daarin toont Menno wat er omgaat in mensen met een dwangstoornis. Hij put daarbij uit zijn kennis als psychiater, en uit zijn eigen ervaringen als dwangpatiënt.

Leerdoelen

 • Inzicht in wat een dwangstoornis is en wat dit betekent voor kind/jongere en gezin;
 • Behandelmogelijkheden kennen voor dwang.

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie
16:00 Start programma
18:00 Einde programma
Online
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname is kosteloos