• Startdatum:
  • 7 april 2022
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Fertiliteitsartsen, AIOS

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig): 
Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.  

U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. 
NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen. 


Als gynaecoloog in opleiding komt u veel in aanraking met jonge zwangerschapscomplicaties bij patiënten. Hoe moet u als beginnend gynaecoloog handelen bij een miskraam, extra-uteriene graviditeit en hyperemesis gravidarum, of complicaties na een zwangerschapsafbreking? In deze cursus bespreken we veelvoorkomende praktijkvoorbeelden, waardoor u leert hoe met deze situaties om te gaan.

Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u de meest actuele kennis over jonge zwangerschapscomplicaties. Het programma is afgestemd op de behoeften van AIOS gynaecologie en verloskunde. Bent u werkzaam als verloskundig arts, of als IVF/fertiliteits arts? Dan kunt u ook aan het programma deelnemen. 

Expertise bij zwangerschapscomplicaties

Bij jonge zwangerschapscomplicaties is vaak laagcomplexe zorg nodig, maar in sommige situaties is ook speciale expertise vereist. Tijdens de cursus gaat u daarom uitgebreid in op het beleid bij veelvoorkomende zwangerschapscomplicaties. Ook spelen communicatieve vaardigheden voor het voeren van slecht nieuws gesprekken en het bieden van emotionele ondersteuning bij patiënten met zwangerschapscomplicaties een grote rol.

Aan de slag met veelvoorkomende cases

Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch ingedeeld. Ter voorbereiding maakt u een e-learning, waarin de basiskennis van de fysiologie en pathologie van jonge zwangerschap wordt getoetst. Tijdens de cursusdag wordt dieper ingegaan op de cases uit de e-learning. In verschillende werkgroepen traint u uw vaardigheden door hands-on oefeningen te doen met echoscopie, laparoscopie en gesprekstechnieken. Aan het einde van de dag toetsen we de kennis opnieuw aan de hand van een korte quiz.

Na het volgen van deze cursus:

  • Kent u het beleid bij veel voorkomende jonge zwangerschapscomplicaties, zoals hyperemesis gravidarum, (herhaalde) miskramen en ectopische zwangerschap;
  • Kent u diagnostische en behandelmogelijkheden, met bijbehorende voor- en nadelen bij patiënten met niet-tubaire EUG;
  • Herkent u verschillende echo beelden passend bij jonge zwangerschapscomplicaties
  • Kunt u een laparoscopische tubectomie en tubotomie verrichten

Wilt u meer weten over jonge zwangerschapscomplicaties? Meld u dan snel aan voor deze cursus via de inschrijfknop op deze pagina.

Deze cursus is samengesteld door:
Dr. Lisa Lashley
Dr. Annemarie Mulders
Dr. Marie-Louise van der Hoorn
Dr. Norah van Mello
Dr. Melek Rousian
Drs. Mink Verbaan
 

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Opening
09:10 Diagnostiek en beleid bij herhaalde miskramen
Marie-Louise van der Hoorn
09:40 Hyperemesis Gravidarum
Rebecca Painter
10:10 Werkgroep Miskraam
Marie-Louise van der Hoorn en Lisa Lashley
10:40 Koffie/theepauze
11:00 Ectopische zwangerschap in de tuba
Norah van Mello
11:30 Cervicale, istmische en niche zwangerschappen
Judith Huirne
12:00 Werkgroep Ectopische zwangerschap
Norah en Judith Huirne
12:30 Lunchpauze
13:30 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1: echo modulatie
Groep 2: laparoscopie box
Groep 3: gesprekstraining
14:30 Wisselen groepen en theepauze
14:45 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1:gesprekstraining
Groep 2:echo modulatie
Groep 3:laparoscopie box
15:45 Wisselen groepen en theepauze
16:00 Casus uitwerken in carrousel
Groep 1:laparoscopie box
Groep 2:gesprekstraining
Groep 3:echo modulatie
17:00 Natoets (Kahoot) en afronding
17:10 Sluiting
Dr. M.L.P. van der Hoorn
gynaecoloog, LUMC
dr. J.A.F. Huirne
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
Dr. E.E.L.O. Lashley
gynaecoloog, LUMC
N.M. van Mello
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
R.C. Painter
gynaecoloog, Amsterdam UMC
,

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig): 
Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.  

U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. 
NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen. 

Deelname €  190

 

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven