• Startdatum:
  • 1 juli 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig): 

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht. 
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

---------------------------------------------------------------------

De achtste Van Krevelenlezing staat in het teken van patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt de Van Krevelenlezing kosteloos bijwonen en zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart, die afwisselend op de Campus Den Haag en in het LUMC worden gegeven. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Curium-LUMC, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

  • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
  • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
  • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
15:30 Registratie*
16:00 Aanvang programma
18:00 Afsluitende (netwerk)borrel

* Let op: bij de registratie is geen koffie/thee beschikbaar. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u terecht in de Coffee Corner van de Campus Den Haag (locatie Wijnhaven).

,

Deelname is kosteloos