• Startdatum:
 • 12 mei 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • ABAN:
 • 3

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!
In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers in het LUMC tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus, is het besluit genomen om deze cursus te annuleren.
Deelnemers en sprekers zijn/worden door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Voortgangs- en stagegesprekken zijn bedoeld om  AIOS te laten reflecteren over de afgelopen periode en te ondersteunen bij het formuleren van concrete leerdoelen voor de komende periode. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het gestructureerd feedback geven over een langere periode, het concretiseren van leerdoelen en aan de begeleiding van hele goede en zwakke  AIOS.

 Doel

 • Het verzamelen en interpreteren van bronnen om de feedback in voortgangsgesprekken te onderbouwen.
 • Het formuleren van stage- en individuele leerdoelen en omzetten in concrete leeractiviteiten
 • Het voeren van een constructief voortgangsgesprek
 • Specifieke begeleidingsvragen

Opzet
Naast uitleg over structuur en voorbereiding van een voortgangsgesprek wordt vooral aandacht besteed aan het daadwerkelijk voorbereiden, ordenen van input en voeren van een resultaatgericht voortgangsgesprek. 

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door twee instructeurs:

 • Een ervaren clinicus die ervaring heeft met volwassenen-educatie (dr. Cor de Kroon, gynaecoloog, LUMC)
 • Een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (Ilke Jeeneninga, MSc, onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC).     

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medisch specialisten die AIOS opleiden en die de tweedaagse cursus TEACH THE TEACHERS reeds hebben gevolgd.
Deze workshop is met namel geschikt voor opleiders, plaatsvervangend opleiders en stagebegeleiders van langere stages.

Toelatingsvoorwaarden
Het TTT-plus programma is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep 2012 van de KNMG.
Voorwaarde om workshops uit het plusprogramma te volgen is dat de 2-daagse basiscursus Teach The Teachers is gevolgd.

Het plusprogramma bestaat uit geaccrediteerde workshops die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Sommige workshops zijn vooral gericht op de werkzaamheden van de (plaatsvervangend) opleider; dit wordt er dan apart bij vermeld. Soms zit er een (kleine) voorbereidende opdracht bij.

13:00 Ontvangst en registratie
13:30 Start programma
 
 • Inleiding
 • Voortgangsgesprek versus beoordelingsgesprek
 • Het maken van een IOP en het begeleiden hierbij
 • Systematiek/structuur ahv een voortgangsgesprek
 • Voeren van voortgangsgesprek op basis van portfolio
16:30/17:00 Afsluiting
Drs. I.L. Jeeninga
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. C.D. de Kroon
Gynaecoloog, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: 3

Zaal: V4-50

Route: 4e etage

Parkeren en bereikbaarheid LUM

Deelname € 125,-

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen in 2021 doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur.
Als het aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.