• Startdatum:
 • 27 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • AIOS

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat deze cursus door. Het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, toekenning zal plaatsvinden op volgorde van aanmelding.

Boerhaave nascholing behoudt zich het recht voor de cursus alsnog te annuleren/te verplaatsen naar een latere datum of de locatie te wijzigen, op geleide van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19.

We hopen op uw begrip.

-------------------------------------------------------------------

Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk! Als moderne medisch specialist bent u een duizendpoot. Hoe gaat u om met dit soort situaties? Deze training biedt handvatten voor onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk. De training wordt gegeven in verschillende dagdelen.

Voor wie is deze cursus?
Artsen in opleiding tot specialist (AOIS) werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) of de Leidse OOR-regio kunnen deelnemen aan de training. Voor deze cursus zijn maximaal 12 plekken beschikbaar.

De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige. Beide docenten ontvingen een pluim omdat zij bij eerdere edities van deze cursus door de deelnemers zeer goed zijn beoordeeld. Als u op de namen hieronder klikt, leest u meer over hun achtergrond.

drs. R.A.J. Janss
drs. A.F. Norbart

Effectief samenwerken met collega’s
In dit tweedaagse programma krijgt u concrete hulpmiddelen om effectief samen te werken en te communiceren met collega’s. De training heeft een interactieve vorm met onder andere een ervaringsuitwisseling, rollenspel en een teamspel. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Zelfreflectie
 • Feedback geven
 • Dagelijkse problematiek in proactief perspectief
 • Hoe goed te luisteren
 • Het hanteren van conflicten
 • Leiding geven en ontvangen

Twee verschillende dagdelen
De training wordt in 2 verschillende dagdelen gegeven. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 18 september en woensdag 16 oktober. Er is geen specifieke toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 4 uur.

Cursuscommissie
mw. Drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, anesthesioloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart, adviseur onderwijs, LUMC, DOO, Onderwijs Expertise Centrum

 

  Dag 1 
27 oktober 2020: 13:30 - 17:30 uur
Locatie: V4-46
13:30u 1. Inleiding
  2. Kennismaking
  3. Inventarisatie casuïstiek
  4. Pro activiteit
  - Wat is dat
  - Oefenen met pro activiteit
  5. Kernkwadraten
  - Wat zijn dat
  - Oefenen met kernkwadranten
  6. Eerst begrijpen dan begrepen worden
  - Empathisch luisteren: wat is dat
  - Oefenen met empatisch luisteren
  7. Roos van Leary
  - Wat is dat
  - Oefenen met de roos van Leary
17:30u 8. Afsluiting en huiswerk
  Dag 2
10 november 2020: 13:30 u - 17:30 uur
Locatie: V4-50
13:30u  1. Teamspel en feedback
  2. Ervaringen uitwisselen
  3. Oefenen met eigen materiaal met de in dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund
    door presentaties door de cursisten
  4. Evaluatie en afronding
17:30u Afsluiting cusus
dr. M. den Heijer
LUMC
Drs. R.A.J. Janss
Anesthesioloog, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

27 oktober 2020: LUMC, gebouw 3, V4-46
10 november 2020: LUMC, gebouw 3, V4-50

Bereikbaarheid en parkeren

Deelname medewerker Leidse-OOR € 0,-
Medewerker niet Leidse-OOR € 250,-

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en, indien van toepassing, sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.