• Startdatum:
 • 9 april 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel tot september 2020 te annuleren.

Deelnemers en sprekers zijn/worden door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

 

Als gynaecoloog in opleiding komt u veel in aanraking met jonge zwangerschapscomplicaties bij patiënten. Hoe moet u als beginnend gynaecoloog handelen bij een miskraam, extra-uteriene graviditeit en hyperemesis gravidarum, of complicaties na een zwangerschapsafbreking? In deze cursus bespreken we veelvoorkomende praktijkvoorbeelden, waardoor u leert hoe met deze situaties om te gaan.

Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u de meest actuele kennis over jonge zwangerschapscomplicaties. Het programma is afgestemd op de behoeften van AIOS gynaecologie en verloskunde. Bent u werkzaam als verloskundig arts of als IVF/fertiliteits arts? Dan kunt u ook aan het programma deelnemen. 

Expertise bij zwangerschapscomplicaties
Bij jonge zwangerschapscomplicaties is vaak laagcomplexe zorg nodig, maar in sommige situaties is ook speciale expertise vereist. Tijdens de cursus gaat u daarom uitgebreid in op het beleid bij veelvoorkomende zwangerschapscomplicaties. Ook spelen het organiseren van zorg en het bieden van emotionele ondersteuning bij patiënten met zwangerschapscomplicaties een grote rol.

Aan de slag met veelvoorkomende cases
Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch ingedeeld. Ter voorbereiding maakt u een e-learning, waarin de basiskennis van de fysiologie en pathologie van jonge zwangerschap wordt getoetst. Na de cursus zal de kennis opnieuw worden getoetst. Tijdens de cursusdag wordt dieper ingegaan op de cases uit de e-learning. In verschillende werkgroepen traint u uw vaardigheden door hands-on oefeningen te doen met echoscopie en laparoscopie.

Na het volgen van deze cursus:

 • Kent u het beleid bij veel voorkomende jonge zwangerschapscomplicaties, zoals hyperemesis gravidarum, (herhaalde) miskramen en ectopische zwangerschap
 • Kent u diagnostische en behandelmogelijkheden, met bijbehorende voor- en nadelen bij patiënten met niet-tubaire EUG
 • Herkent u verschillende echo beelden passend bij jonge zwangerschapscomplicaties
 • Kunt u een laparoscopische tubectomie en tubotomie verrichten

Wilt u meer weten over jonge zwangerschapscomplicaties? Meld u dan snel aan voor deze cursus via de inschrijfknop op deze pagina.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

Dr. E.E.L.O. Lashley
D​​​r. A.G.M.G.J. Mulders
Dr. M.L.P. van der Hoorn
Dr. K. Boor
Dr. N.M. van Mello
Dr. M. Rousian
Dr. M. Verbaan

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Opening
09:10 Diagnostiek en beleid bij herhaalde miskramen
Dr. Marie-Louise van der Hoorn
09:45 Hyperemesis Gravidarum
Dr. Rebecca Painter
10:20 Koffie
10:50 Ectopische zwangerschap in de tuba
Dr. Norah van Mello
11:25 Cornuale, istmische en niche zwangerschappen
Prof. dr. Judith Huirne
12:00 Lunch
13:00 Casus uitwerken in carrousel
 
 • Groep 1 - echo modulatie
 • Groep 2 - laparoscopie box
 • Groep 3 - gesprekstraining
14:00 Casus uitwerken in carrousel
 
 • Groep 1 - echo modulatie
 • Groep 2 - laparoscopie box
 • Groep 3 - gesprekstraining
15:00 Thee
15:30 Casus uitwerken in carrousel
 
 • Groep 1 - echo modulatie
 • Groep 2 - laparoscopie box
 • Groep 3 - gesprekstraining
16:30 Organisatie zorg in Jonge zwangerschapsunits
Prof. dr. Mariette Goddijn
17:00 Natoets
17:10 Sluiting
M. Goddijn
Dr. M.L.P. van der Hoorn
Gynaecoloog, LUMC
dr. J.A.F. Huirne
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
N.M. van Mello
Gynaecoloog, Amsterdam UMC
R.C. Painter
gynaecoloog, Amsterdam UMC
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw 1
Collegezaal 4
Route 762
Parkeren en bereikbaarheid LUMC

 

Deelname € 195,-