• Startdatum:
  • 16 april 2020
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel tot september 2020 te annuleren.

Deelnemers en sprekers zijn door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

Het aantal huidkankerpatiënten neemt snel toe. Verwacht wordt dat met de vergrijzing van een relatief welvarende generatie de huidkankerepidemie over 10 jaar een hoogtepunt bereikt. Voor u als huisarts is het belangrijk om huidkankerpatiënten zo goed mogelijk te helpen. In deze tweedaagse cursus leert u daarom meer over de vroegdiagnostiek en behandeling van huidkanker.  

Huidkanker spotten met het blote oog
Per jaar worden er 50.000 basaalcelcarcinomen en ruim 5000 melanomen per jaar gediagnostiseerd. Voor patiënten is het belangrijk dat deze al in een vroeg stadium worden opgemerkt, het liefst met het blote oog. Ook uit enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie willen hebben.

De cursus is bedoeld als een praktische training. De blote-oog diagnostiek komt uitgebreid aan bod, culminerend in een spannende quiz. Verder is er een computermodule om de voor de eerste lijn relevante punten uit de richtlijn te oefenen.

Richtlijnen bij diagnose en behandeling huiskanker
Ook de Richtlijnen Melanoom, Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom en Aktinische keratose staan op het programma. De Richtlijn Melanoom bevat de aanbeveling zich te bekwamen in de dermatoscopie. Dit omdat de diagnostische accuratesse alleen toeneemt bij clinici die een formele training hebben gehad.

Dermatoscopie is een aanvullende techniek op de blote-oog diagnostiek. De blote-oog-diagnostiek moet eerst worden geoptimaliseerd om rendement te hebben van de toepassing van dermatoscopie. Na de cursus krijgt u 4 weken de tijd om thuis verder te oefenen met behulp van een 2 uur durend e-learningprogramma.

NB: deze editie is vooralsnog alleen voor huisartsen en specialsten ouderengeneeskunde bedoeld.

Copyright
Alle informatie op deze cursuspagina in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, hand-outs, films, downloadbare bestanden) mag alléén worden gebruikt door deelnemers aan Dé cursus over huidkanker 2020 en mag niet aan derden worden verstrekt of elders worden gepubliceerd.

Cursuscommissie
Dr. Nicole Kukutsch

Conceptprogramma

  Donderdag 16 april 2020
08:45 Registratie en ontvangst       
09:30 Opening
N.A Kukutsch
  voorzitter: N.A. Kukutsch 
  EPIDEMIOLOGIE / PRIMAIRE EN SECUNDAIRE PREVENTIE
09:35 Epidemiologie Huidkanker
M. Wakkee
09:55 Zon/zonbesscherming/SPF
G.A.M. Krekels
10:15 Dermatoscopie in de huisartsenpraktijk / NHG standaard
E. Schoorl
10:45 Patiëntgebonden risicofactoren
R. van Doorn
11:15 Koffiepauze
  KLINIEK
11:45 Melanoom
N.A. Kukutsch
12:15 Non melanoma Skin Cancer
J.N. Bouwes Bavinck
12:45 Chirurgische behandelingen
R.E. Genders
13:15 Lunchpauze
  DIAGNOSTIEK
14:15 Oppervlakkige behandelingen
R.L, van Leeuwen
14:55 Benigne huidtumoren
A.P.M. Lavrijsen
15:35 Theepauze
16:05 Quiz
  N.A. Kukutsch
17:00 Afsluiting
  Vrijdag 17 april 2020
08:30 Ontvangst
09:00 Opening
N.A. Kukutsch
  voorzitter: N.A. Kukutsch 
  DERMATOSCOPIE
09:05 Inleiding dermatoscopie en stap 1
N.A. Kukutsch
09:45 Niet melanocytaire laesies
J.J. van der Rhee
10:15 Oefening niet melanocytaire laesies
Y. Elshot
10:35 Koffiepauze
11:00 Benigne melanocytaire laesies
E. Plasmeijer
11:30 Stap 2
N.A. Kukutsch
12:15 Oefening Stap 2
Y. Elshot
12:45 Lunchpauze
13:30 Vaatpatronen
E. Plasmeijer
14:00 Oefening van alles
N.A. Kukutsch
15:00 Afsluiting

Het oefenprogramma (e-learning) wordt thuis voortgezet via internet
Ook kunt u na afloop van de cursusdagen de Online module 'Oefening Richtlijn'
  thuis maken

Dr. J.N. Bouwes Bavinck
Dermatologie en Venerologie
Dr. R. van Doorn
Dermatoloog, LUMC
Drs. Y.S. Elshot
Dr. R.E. Genders
Dermatoloog, LUMC
dr. G.A.M. Krekels
Dermatologie en Venerologie
Dr. N.A. Kukutsch
Dr. A.P.M. Lavrijsen
Dermatoloog, LUMC
Dr. R.L. van Leeuwen
Dermatoloog, Alrijne ziekenhuis
Dr. E.I. Plasmeijer
dr. J.I. van der Rhee
Dermatologie en Venerologie MC Alkmaar
Drs. E. Schoorl
Dr. M. Wakkee
Holiday Inn Leiden
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
071 535 5555
Deelname huisarts/specialist ouderngeneeskunde: € 495,-

 

Hotel
Deelnemers van deze cursus kunnen bij Holiday Inn op basis van beschikbaarheid een hotelkamer reserveren, als u telefonisch contact opneemt met het hotel, tel. 071 535 5555.