• Startdatum:
 • 10 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

De vijfde Van Krevelenlezing staat in het teken van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich kosteloos aanmelden via de inschrijfknop op deze pagina.

Dat jongeren prominenter participeren dan ooit tevoren is een gegeven. De participatie is niet enkel meer, het is ook anders. Het is thans veel meer dan luisteren naar en rekening houden met. Jongeren starten discussie, kaarten aan, vragen om uitleg en verantwoording. Vele jongeren willen meer, ze benoemen dat het betrekken van andere jongeren in hun behandeling en die van anderen meerwaarde kan hebben. Ervaringsdeskundigheid zal ongetwijfeld een veel prominentere rol gaan spelen. Daarom gaan we in deze van Krevelenbijeenkomst op dit thema in. We laten hierbij jongeren aan het woord, en hun vertegenwoordigers. Wij, professionals, gaan luisteren naar jongeren, om samen participatie verder te ontwikkelen.

Na een inleiding op dit thema door Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij Curium-LUMC en Youz, zullen volgende groepen aan het woord komen:

 • De NJR, afdeling Hoofdzaken
 • Expex
 • Jongerenraden van CuriumLUMC en Youz

Er zullen voorbeelden worden gegeven van participatie, in de directe zorg, in het beleid en in het onderzoek. Daarnaast zal er uiteraard ook ruimte zijn voor het benoemen van zorgen en knelpunten. Het uiteindelijke doel is immers dat we ervan leren en samen ontwikkelen.

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABC1, NVvP, NIP en NIP (K&J).

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden.  Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.

Organiserend comité
Deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Dr. M.C. Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • G.M. Marijnissen, kinder- en jeugdpsychiater, Youz Leiden Ambulant, Leiden
 • Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

De cursuscommissie werkt achter de schermen hard aan het samenstellen van de cursusinhoud en het programma. Zodra er meer informatie is, plaatsen wij dit op deze pagina. Houdt u onze website in de gaten.

LET OP: anders dan u misschien gewend bent, begint deze Van Krevelenlezing om 17.00 uur.

CONCEPTPROGRAMMA

16:30 Registratie*
17:00 Start programma
19:00 Afsluitende (netwerk)borrel

* Let op: bij de registratie is geen koffie/thee beschikbaar. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u terecht in de Coffee Corner van de Campus Den Haag (locatie Wijnhaven).

LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag

Gebouw: Wijnhaven
Zaal: Collegezaal 3.46

Deelname is kosteloos