• Startdatum:
  • 23 mei 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Deze Van Krevelenlezing staat in het teken van hechtingsproblematiek en één van de bevestigde sprekers is Karin Roelofs. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.  

Accreditatie zal worden aangevraagd bij ABC1, NVvP, NIP en NIP K&J psycholoog

Dr. D. Arn. van Krevelen - profeet in eigen land

In het begin van de 20e eeuw werd voor het eerst de term autisme genoemd door Hans Asperger en Leo Kanner. Na de verschijning van de 1e DSM in de jaren ’50, publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen in 1952 het artikel Een geval van 'Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft Van Krevelen vooral veel bekendheid in het buitenland. Hij organiseert internationale congressen rondom de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden. Hij onderscheidde zich door zijn belangstelling voor empirisch onderzoek.

Korte biografie

Na zijn studie medicijnen specialiseerde Van Krevelen zich in de Psychiatrie en Neurologie. Hij promoveerde in 1946 op zijn proefschrift ‘Het eenige kind, een bijdrage tot de psychologie en psychopathologie van het kind’. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij in Den Haag een psychiatrische praktijk en was hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 was hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 werd Van Krevelen als privaatdocent, in 1956 als lector Kinderpsychiatrie aan de Leidse Universiteit benoemd. Vanaf 1955 tot 1972 was hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige Curium-LUMC.
 

Organiserend comité
• Prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiéntenzorg bij Curium-LUMC en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs

Volgt zo spoedig mogelijk.

15.30 Registratie
16.00 Programma (geen pauze)
18.00 Afsluitende (netwerk)borrel
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: 1
Route: 558
Zaal: 5

Deelname is kosteloos