• Startdatum:
 • 21 november 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Basisarts/ ANIOS, AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • Aangevraagd

Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Psychische klachten van één op de vier à vijf Nederlanders voldoet ooit in het leven aan een psychiatrische diagnose. Dat betekent dat alle artsen, en zeker huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, met deze problematiek te maken krijgen: niet alleen in de diagnostische fase, maar ook bij de verwijzing voor adequate behandeling.

De laatste jaren wordt er ook een toenemend beroep op huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gedaan bij de langdurige behandeling van psychiatrische patiënten. Na behandeling in de GGZ, als de patiënt weer gestabiliseerd is, komt de patiënt met de chronische-/onderhoudsbehandeling bij de huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Vaak met psychofarmaca. Er kunnen veel haken en ogen aan deze medicatie zitten en kennis hierover is dan ook onontbeerlijk voor de behandelaar.

Ook andere aspecten en thema’s kunnen in beeld komen. Wat te doen met een vraag om euthanasie vanuit een psychiatrische aandoening? Hoe suïcidale uitingen van een patiënt in te schatten? Hoe om te gaan met lastig gedrag van een patiënt, of met lastige of eisende familieleden? En wat betekent het voor de arts zelf om een heftige gebeurtenis mee te maken, en wat kan helpen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?

Allemaal thema’s die tijdens deze cursus aan de orde komen. De sprekers zullen de onderwerpen vooral praktisch benaderen, zodat u met nieuwe kennis en handvatten verder kunt in uw dagelijkse praktijk.

Cursuscommissie
Deze cursus wordt samengesteld door:

 • A. Lefebre, specialist ouderengeneeskunde, Novicare, Utrecht
 • Dr. I.M. van Vliet, psychiater, LUMC
 • Dr. H.M.M. Vos, huisarts, Den Haag


Deze cursus is sponsorvrij.

De cursuscommissie werkt achter de schermen hard aan het samenstellen van de cursusinhoud en het programma. Zodra er meer informatie is, plaatsen wij dit op de cursuspagina. Houdt u onze website in de gaten.
 

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Start programma
17:15 Einde programma

 

Cytochromen en genetica
Dr. Jesse Swen
Benzodiazepines en opiaten
Dr. Gabriël Jacobs
Antipsychotica bij de onderhoudsbehandeling van schizofrenie
Dr. Raphael Schulte
Clozapine in de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson en probleemgedrag
Dr. Raphael Schulte
Antidepressiva
Dr. Eric Ruhe
Lithium voor de behandeling van stemmingsstoornissen
Prof. dr. Ralph Kupka
Nieuwe richtlijn: Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis
Henk Corthals
Suïcidaliteit – inschattingen maken
Prof. dr. Bert van Hemert
Peer-support: hoe ga je als arts om met een heftige gebeurtenis?
Dr. Philomeen Weijenborg
Psycho-educatie bij trauma
Prof. dr. Eric Vermetten
Omgang met probleemgedrag van cliënt in zijn / haar context
Drs. Rutger Clarijs
De oudere patiënt met moeilijk behandelbare depressie
Dr. Irene van Vliet
Drs. R.H. Clarijs
GZ-psycholoog, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
H.J.T.M. Corthals
Psychiater, GGz Breburg, Tilburg
Prof. dr. A.M. van Hemert
Psychiater, LUMC
Dr. G.E. Jacobs
Psychiater, LUMC / onderzoeksdirecteur Psychiatrie, Centre for Human Drug Research, Leiden
Prof. dr. R.W. Kupka
psychiater, Altrecht GGZ, Utrecht / GGZ inGeest, Amsterdam en Hoofddorp / voorzitter, Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
Drs. A. Lefebre
Specialist ouderengeneeskunde, Novicare
Dr. H.G. Ruhe
Psychiater, Radboudumc
Dr. P.F.J. Schulte
Psychiater / psychotherapeut, GGZ Noord Holland Noord, Alkmaar
Dr. J.J. Swen
Apotheker, LUMC
Prof. dr. H.G.J.M. Vermetten
Psychiater, LUMC
Dr. I.M. van Vliet
Psychiater, LUMC
Dr. H.M.M. Vos
Dr. P.T.M. Weijenborg
LUMC Peer Support Project
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden


Gebouw: Gebouw 1
Zaal: Collegezaal 5
Route: 558

Bereikbaarheid en parkeren

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (korting € 125,-)