• Startdatum:
  • 10 oktober 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Patiënten in hun laatste levensfase verdienen de beste vorm van zorg. In deze cursus komen diverse aspecten aanbod, die bij goede palliatieve zorg komen kijken. We behandelen op 10 oktober zowel medisch inhoudelijke onderwerpen, als ook onderwerpen omtrent organisatie rondom palliatie. 

Palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau
In bijna geen ander vakgebied komen alle elementen van de geneeskunde zo samen als bij het verlenen van palliatieve zorg. In de praktijk zult u situaties tegenkomen die vaak veel ingewikkelder zijn dan die in de literatuur. In deze cursus doet u vaardigheden op om hier goed mee om te kunnen gaan.

Met de lesstof uit deze cursus wordt u vaardiger in het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg op kennis- en toepassingsniveau. Naast praktische vaardigheden kunt u tijdens het programma ook vragen stellen over geestelijke verzorging en existentiële vragen of thuisconsultatie.

Daarnaast worden lopende onderzoeken en recente onderzoeksresultaten binnen de palliatieve zorg uitgebreid besproken. Meer informatie over de cursus vindt u onder het tabblad programma. Aan de hand van verschillende patiëntengroepen, behandelen we verder de volgende onderdelen:  

  • Palliatieve chemotherapie en radiotherapie
  • Palliatieve sedatie
  • Specifieke patiënten in de palliatieve fase: delier, Parkinson, chronische pijn

Cursuscommissie
De cursus is samengesteld door drs. C.C.M. Juffermans, drs. M.C. Leegwater, drs. A. Lefebre en drs. E. Schoorl

De nascholing is sponsorvrij.

08:45 Registratie en ontvangst
09:15 Opening
09:20 Quiz
09:40 Chemotherapie in palliatieve fase
Dr. Adriaan Bins
10:05 Palliatieve radiotherapie
Dr. Yvette van der Linden
10:30 Palliatieve sedatie - als dormicum en morfine niet meer werken.
Begeleiding thuiszorg.
En bij psychiatrische patienten en verstandelijk gehandicapten?

Drs. Anne Lefebre en drs. Paul Lebbink
11:00 Koffiepauze
11:30 Saneren van medicatie aan de hand van een casus
Drs. Anne Lefebre
11:55 Delier en palliatie
Drs. Tineke Vos
12:20 Buddyproject met apothekers
Stieneke Smit
12:45 Lunch
13:45 Lopende onderzoeken, recente onderzoeksresultaten
Dr. Yvette van der Linden
14:10 Parkinson en palliatieve fase
Spreker volgt
14:35 Casuïstiek vanuit de PATZ
Spreker volgt
15:00 Theepauze
15:30 Chronische pijn en verslaafd zijn aan pijnstilling/medische ondersteuning
Spreker volgt
16:00 Thuisconsultatie en samenwerking 1e en 2e lijn
Drs. Ellen de Nijs en drs. Carla Juffermans
16:30 Geestelijke verzorging en existentiële vragen
Arie Kooijman
17:00 Afsluiting
Dr. A.D. Bins
Medische oncologie, Amsterdam UMC
Drs. C.C.M. Juffermans
Kaderhuisarts Palliatie, LUMC
A. Kooijman
Arie Kooijman Coaching & Counseling
Drs. P.W. Lebbink
Transvaal Apotheek, Den Haag
A. Lefebre
Specialist ouderengeneeskunde, Novicare
Dr. Y.M. van der Linden
Radiotherapie, LUMC
Drs. E.J.M. de Nijs
Radiotherapie, LUMC
C.G. Smit
Apotheek Stevenshof
Dr. M.S. Vos (1)
Informatieplein Oncologie, Haaglanden MC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

LUMC
Collegezaal 1

Bereikbaarheid en parkeren

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/contact/parkeren

 

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 175,- (€ 125,- korting)