• Startdatum:
 • 12 april 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVVR:
 • Aangevraagd
 • NAPA:
 • 5
 • VSR:
 • 5
 • VRA:
 • 0
 • NVN:
 • 5

De neuroradiologie neemt in de neurologische praktijk een steeds belangrijkere plaats in. Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologisch onderzoek. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up. Zowel voor de radioloog als de neuroloog is kennis van elkaars vakgebied noodzakelijk om tot een goede diagnose en behandeling van patiënten te komen. In de huidige opleiding voor zowel neuroloog als radioloog is nauwelijks tot geen structureel onderwijs in elkaars vakgebied.

In deze nascholing willen wij een aantal belangrijke neurologische ziektebeelden bespreken waarbij de neuroradiologie een belangrijke rol vervult. De dagelijkse praktijk van de neuroloog wordt voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologische onderzoeken. Voor de neuroloog is basiskennis van de neuroradiologie een vereiste. In deze nascholing worden de belangrijkste radiologische technieken, met name MRI, besproken. Daarnaast wordt aan de hand van frequent voorkomende symptomen en/of ziektebeelden de interpretatie van de radiologische onderzoeken besproken. Tevens worden de belangrijkste klinische kenmerken en pitfalls besproken van de neurologische ziektebeelden en de zin of onzin van aanvullend radiologisch onderzoek daarbij. De nadruk ligt daarbij op recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van een beroerte, neurovasculaire zorg, witte stofafwijkingen en dementie.

Nieuw dit jaar is een workshop waarbij de deelnemers zelf casuïstiek beoordelen op laptops onder begeleiding van neuro (interventie) radiologen en neurologen.

Aan het eind van de dag heeft de deelnemer een goed overzicht van een aantal belangrijke neurologische symptomen en ziektebeelden, de rol van de neuroradiologie daarbij en de benodigde kennis om de juiste indicatie te stellen tot de diverse onderzoeken, alsmede de radiologische onderzoeken te beoordelen.

U verwerft:

 • Kennis van de huidige stand van zaken betreffende neurovasculaire zorg (herseninfarcten, angiopathieën, stroke-mimics), met name gericht op de radiologische interpretatie
 • Kennis van diverse witte stofaandoeningen, inclusief de laatste stand van zaken bij multipele sclerose (en nieuwste diagnostische criteria)
 • Praktische richtlijnen bij Amyloïd en andere angiopathieën
 • Kennis over de nieuwste nucleaire technieken bij geheugenstoornissen en verdenking dementie.

Doelgroepen
Neurologen, radiologen, SEH-artsen, revalidatieartsen en specialisten in opleiding,  physician assistants en verpleegkundig specialisten.

 

09:30 Registratie en ontvangst
10.00 Het herseninfarct in de eerste 24 uur: een update
  Karlijn de Laat
10.30 Beeldvorming arteriele ischemie
  Geert Lyclama a Nijeholt
11.15 Koffiepauze
11.45 Workshop het acute herseninfarct
12.45 Lunchpauze
13.30 Hereditaire en sporadische angiopathieën
  Marieke Wermer
14.00 Multiple sclerose en andere witte stofaandoeningen
  Barry Mook
14.30 Radiologie witte stofaandoeningen
  Mark Kruit en Bas Hammer
15.15 Theepauze
15.30 Dementie en de beeldvormende technieken
  Bas de Bruin, Bas Hammer, Marina Kartachova
16.30 Afsluiting en borrel
   

 

 

dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neurologie HagaZiekenhuis
dr. S. Hammer
Neuroradioloog HagaZiekenhuis
Dr. M. Kartachova
Nucleaire Geneeskunde, HagaZiekenhuis
drs. M.C. Kruit
Radiologie LUMC
dr. K.F. de Laat
Neurologie, HagaZiekenhuis
dr. G.J. Lycklama à Nijeholt
Radiologie HMC Westeinde
drs. B.B. Mook
Neurologie, HagaZiekenhuis
dr. M.J.H. Wermer
Neurologie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 CH Den Haag

Auditorium, locatie Leyweg
 

 

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (€ 125 korting)