• Startdatum:
  • 28 juni 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

  • ABC 1:
  • 2
  • NAPA:
  • 2

Laego symposium "Ontpillen, waarom (niet?"

Inleiding

Wat is passende medicatie bij ouderen met multimorbiditeit en een beperkte levensverwachting? Wat is zinvolle preventieve medicatie en waar ligt de grens met overbehandeling? Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan bij deze doelgroep, dus waar baseren we ons beleid op? Geloof in effectiviteit door extrapolatie van gegevens of angst voor bijwerkingen en wantrouwen tegen de farmaceutische industrie? Is de wens van patient en familie leidend? Of zijn het gewoon de ingeslepen routines bij iedereen? Stoppen kost tijd en geeft gedoe, maar doorgaan kost geld en geeft soms ook gedoe. Wat is wijsheid?? Veel vragen en dilemma’s waar we mee aan de slag gaan. Rob van Marum is de expert in Nederland op dit gebied en werkt, samen met anderen, aan de richtlijn ‘describing’. Met zijn kennis en visie en in discussie met andere deelnemers helpen we deelnemers op weg naar ‘wijsheid’.

Leerdoelen

Na dit symposium zijn deelnemers zich meer bewust van de vaak gevoelsmatige grondslag voor het maken van keuzes in het eigen voorschrijf- en stopbeleid en zijn zij zich meer bewust van de mechanismen die deze keuze mede sturen, zoals marketing, opvattingen aangaande je rol als arts, vragen van patient en familie. Tevens hebben deelnemers inzicht gekregen in de mogelijkheden om goede gefundeerde informatie te vinden en hebben ze meer inzicht gekregen in hun rol als kaderarts ouderengeneeskunde: Hoe dragen we allen bij aan een zo rationeel mogelijk voorschrijfbeleid van medicatie bij (kwetsbare) ouderen?

Doelgroep

Afstuderende kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde, genodigden uit hun netwerk, Laegoleden, belangstellende artsen, verpleegkundig specialisten, ouderen.

Tijdstip Titel Spreker(s)
13:00 - 13:35  Welkom Laego bestuur
13:35 - 13:45  Opening

Birgit Oostveen (huisarts) & Janneke de Wal (so)

13:45 - 14:45  Ontpillen, waarom (niet)? Prof. Dr. Rob van Marum
15:00 - 16:00  Discussie Iedereen
16:00 - 16:15  Afsluiting Laego bestuur

 

Prof. dr. R.J. van Marum
B.E. Oostveen
J. de Wal
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

Zaal: Kapelzaal

0343 492 492

Prijs symposium "Ontpillen, waarom (niet)?": €95,-