• Startdatum:
 • 1 januari 2018
 • Cursusduur:
 • 15 dagen
 • Werkzaam als:
 • Specialist Ouderengeneeskunde

Aan het eind van deze opleiding kun je: 

 • Inzicht in hoe strategisch beleid tot stand komt
 • Inzicht in bedrijfsvoering 
 • Kennis van financieringsstromen
 • Kennis van doelgroepenbeleid
 • Kennis van project- en verandermanagement
 • Adviesvaardigheden
 • Vaardigheden op het gebied van profilering, positioneringen netwerken
 • Coachvaardigheden.

en kun je: 

 • Persoonlijk leiderschap tonen
 • Een ondernemende houding aannemen
 • Een visie vormen en strategische keuzes maken
 • passend bij de trends en ontwikkeling binnende gezondheidszorg en maatschappij, en deouderengeneeskunde in het bijzonder
 • Innovaties in het vakgebied volgen, beoordelen en implementeren
 • Sturing geven aan verandertrajecten
 • Sturing geven aan teams en/of netwerken
 • Beleidsmatig denken en handelen

Onderwijsvormen

 • Centrale onderwijsdagen
 • Stages
 • Voorbereidingsopdrachten
 • Uitwerkingsopdrachten
 • Projecten
 • Presentaties op symposia en onderwijsdagen
 • Netwerkavonden

Samenwerking

Door samen te werken bereik je meer. Daarom is voor het ontwikkelen van deze kaderopleiding nauw samengewerkt met:

 • Hoofd en stafleden van de opleiding Specialisme Ouderengeneeskunde LUMC
 • Specialisten ouderengeneeskunde verbonden aan het Radboudumc, het LUMC en de Universiteit Maastricht
 • De kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn
 • De kaderopleiding Beleid en Beheer voor huisartsen
 • Artsen en adviseurs van My-doc

De kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling wordt van harte aanbevolen door Prof. dr. Jos Schols: 

'In de gezondheidszorg was medisch leiderschap altijd een must, is medisch leiderschap nog steeds een must en zal medisch leiderschap ook altijd een must blijven'...!

 

'In elke gezondheidszorgsector, en misschien op dit moment met name in de ouderenzorg, zal men altijd op zoek blijven naar medisch leiderschapstalent'.

'Het ontluiken en tot wasdom komen van medisch leiderschapstalent in de ouderenzorg, kan prima ondersteund worden door een kaderopleiding Bestuur, Beleid en Management voor de Specialist Ouderengeneeskunde'.

De kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling wordt van harte aanbevolen door Anja Schouten: 

De komende jaren mogen we grote veranderingen in de ouderenzorg verwachten. Dat moet je niet alleen aan bestuurders overlaten. Er zijn dokters nodig die hierin hun rol en invloed pakken. Deze opleiding helpt je context en achtergrond te krijgen, waardoor je inspanningen extra effect krijgen. 

We hebben gespecialiseerde SO's voor GRZ, eerste lijn, PG, palliatief en om op te leiden. Maar we hebben ook dokters nodig die zich met de organisatie en de toekomst van de ouderenzorg willen bemoeien en bereid zijn daar deskundig in te worden.

Wil je invloed in je eigen organisatie, over hoe het vandaag werkt, maar beter nog hoe de toekomst eruit gaat zien? Wil je bijdragen aan de ouderenzorg van de toekomst?  Ga dan deze kaderopleiding doen en maak jezelf " fit" om invloed te pakken op de plaatsen waar de beslissingen genomen worden.

Doelgroepen

Specialisten Ouderengeneeskunde en zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde (WO-niveau) die samenwerken met Specialisten Ouderengeneeskunde

Doelstelling

Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze kennis en vaardigheden hebben op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarbij moeten ze vanuit hun medische professie richting kunnen geven aan besluitvorming op bestuurlijk niveau en deze besluitvorming kunnen doorvertalen binnen de eigen vakgroep en andere betrokken disciplines. Er wordt verwacht dat ze zorginnovatie kunnen initiëren en implementeren, en een voortrekkers- of begeleidende rol kunnen vervullen op het gebied van verander- en projectmanagement. Daarnaast speelt profilering een steeds grotere rol. De kaderopleiding geeft
hierop een antwoord en bereidt specialisten ouderengeneeskunde en betrokken professionals voor deze regierol op zich te nemen.

,