• Startdatum:
  • 26 oktober 2017
  • Cursusduur:
  • 23 dagen
  • Werkzaam als:
  • Stralingsdeskundige

De Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3) leidt op voor het diploma dat is vereist om als toezichthoudend stralingsdeskundige in het kader van de Kern­ener­giewet te kunnen functioneren. Een niveau-3-deskundige kan verantwoordelijk zijn voor zowel gesloten als open bronnen. Met name voor (toe­komstige) beheerders van radionucli­denla­boratoria (C-laboratori­um) is deze cursus relevant. Klik hier voor de introductievideo.

Daarnaast biedt deze opleiding een uitstekende basis voor beleids- en stafmede­wer­kers die de toepas­singen van ioniserende straling in hun aandachtsgebied hebben. De cursus is ook interessant voor weten­schappers die ioniserende straling bij hun onderzoek toepassen of degenen voor wie ioniserende straling een onderzoeks­thema is. Vanwege de brede introductie in het vakgebied van de stralingsbe­scherming is de cursus zowel theoretisch als praktisch van aard.

Cursusinhoud
De cursusinhoud is verdeeld over vier blokken, ieder met een eigen thema. De cursusdagen bestaan naast het bespreken van de theorie uit minstens één uur werkcollege en een uur training in het maken van examenopgaven.


Samenvattend is de inhoud per blok als volgt:

Blok 1: Stralingsfysica:
Kernfysica, radioactiviteit, basisbegrippen ioniserende straling, wisselwerking, stra­lingsgrootheden en eenheden, operationele grootheden, dosimetrie, röntgenstra­ling en -apparatuur, afscherming, detectie en kernenergie.

Blok 2: Radiobiologie:
Basisbegrippen uit de radiobiologie, stochastische effecten, deterministische ef­fecten, genetische effecten, prenatale bestraling en bedrijfs­geneeskunde.

Blok 3: Inwendige besmetting:
Inwendige besmetting, het werken in radionuclidenlaboratoria, radon, persoonsdosime­trie.

Blok 4: Praktische stralingsbescherming en wetgeving:
Inspectie VROM, inspectie VWS, Arbeidsinspectie, achter­grond­straling, Richtlijn radionuclidentherapie, stralings­belasting patiënt bij nucleaire geneeskunde, stra­lingsbelasting bij radiologisch onderzoek, niet-ioniserende straling, radioactief afval en trans­port van radioactieve stoffen.

Programma Opleiding tot Coördinerend Deskundige Stralingsbescherming in voorbereiding (voorheen niveau-3-cursus)
Cursusjaar 2017-2018

Verwijzingen naar het studiemateriaal in het cursusprogramma:

  • H-Code: hoofdstuk van het cursusboek Inleiding tot de stralingshygiëne, Bos e.a.
  • D-Code: documentcode (map)
  • W-Code: werkgroepopdracht (map)
  • O-Code: opgaven examentraining (reader)

Documentcodes voorzien van (*) worden uitgereikt tijdens/na afloop van het betreffende programma-onderdeel

Practica (data onder voorbehoud):

15, 16 en 17 januari 2018: Leids Universitair Medisch Centrum, Onderzoeksgebouw

(Gebouw 2), ruimtes T0-02/S0-05 en

27 februari 2018: TU Delft/NCSV (Delft)

bij meer dan 16 deelnemers tevens op:

28 februari 2018: TU Delft/NCSV (Delft)

 

Locaties cursusdagen:
Oktober t/m april V4-62 (of analoge aanduiding) Leids Universitair Medisch Centrum, Onderwijsgebouw (Gebouw 3), Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden, zie ook: www.lumc.nl

Locatie examen:
Golden Tulip, Schipholweg 3, 2316 XB Leiden http://www.goldentulip.com/n

ir. P.D.B.M. Bekhuis
TU Delft
dr. R.O. Blaauboer
ing. F.J. van Dam
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. J Davelaar
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ir. T.V. Delorme
EPZ
Ir A.D. van Dijk
Klinische Fysica Deventer Ziekenhuis (DZ)
dr. T. van Dillen
Drs. S. van Dullemen
Stralingsdeskundige, LUMC
I.M. van Gelder
ANVS
dr. J. Geleijns
Klinische Fysica Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. B.C. Godthelp
Klinisch fysicus, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
T.W.M. Grimbergen
Fysicus/General manager, Mirion Technologies B.V.
ing. R.G.M. Huinen
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
L.K. Janssen - Pinkse
G. Kelfkens
RIVM
Dr. ir. M. Ketelaars
Klinisch fysicus, NKI
ir. L.W. Meinders
M. de Meulmeester
ANVS
Ir. M. van der Schaaf
RIVM
M. Schouwenburg
TU Delft
Drs. M.C. Schraver
ANVS
Dr. P. Sminia
Radiobioloog, Amsterdam UMC
A.L. Spijkerboer
Stralingsdeskundige
Ing M.H. Tijsmans
ANVS
Dr. ir. W.J.H. Veldkamp
Klinisch fysicus, LUMC
drs. A.M.T.I. Vermeulen
C. Vreeken
Stralingsdeskundige, LUMC
Ing G.C.M. Warmerdam
ANVS
J. Welbergen
COVRA N.V.
dr. G. van Willigen
LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden
Cursusprijs € 5450,00
Studententarief € 2750,00